10 koraka kod osnivanja paušalnog obrta

1. Odabir imena, djelatnosti i sjedišta obrta

Naziv pod kojim posluje obrt (tvrtka) ima oznaku obrta, ime i prezime obrtnika i sjedište, a može sadržavati i posebne oznake. Naziv obrta određuje obrtnik.

 

Djelatnost obrta također određujete sami, sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti. Možete odabrati više djelatnosti, ali jedna mora biti glavna.

Postoje slobodni, vezani i povlašteni obrti.

Slobodni obrti moraju ispunjavati opće uvjete za obavljanje obrta – da nemate pravomoćnu zabranu obavljanja određene djelatnosti i da imate pravo korištenja prostorom (ako je to potrebno).

Kod vezanih obrta vlasnik, ili netko koga ćete zaposliti, mora imati stručnu osposobljenost, odgovarajuću srednju stručnu spremu ili položen majstorski ispit.

Za povlaštene obrte potrebna je povlastica. Vezane i povlaštene obrte možete naći u Pravilniku o vezanim i povlaštenim obrtima.

.

Sjedište obrta je mjesto u kojem se obavlja obrt. Ako se obrt obavlja u više mjesta, sjedište je u jednom od mjesta koje obrtnik odredi. Ako za obavljanje obrta nije potreban prostor, sjedište obrta je mjesto u kojem obrtnik ima prebivalište odnosno boravište.

2. Prijava za upis u Obrtni registar

Osnovati obrt možete u nadležnom uredu, ovisno o mjestu sjedišta obrta i to na sljedećim adresama:

  • Odsjek za obrtni registar, evidenciju kolektivnih ugovora i registar udruga sindikata i poslodavaca – Zapoljska 1, Zagreb, (općina Pešćenica), tel, 2333 777, fax: 610 0229, e-mail: obrtni-registar@zagreb.hr
  • Područni odsjek Sesvete -Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, tel. 610 1600, fax: 610 1655
  • Područni odsjek Susedgrad – Sigetje 2, tel. 658 5888, fax: 6585899

Ispunite OR obrazac (popunjeni OR obrazac) te ponesite osobnu iskaznicu ili putovnicu. Od 1. rujna 2021. godine otvaranje obrta je u potpunosti besplatno.

.

Pritom prilažete ugovor o zakupu poslovnog prostora ili, ukoliko je prostor u vlasništvu obrtnika ili članova obitelji, izjavu o ustupanju poslovnog prostora na korištenje i vlasnički list.

.
OPREZ! 
Obrt možete osnovati i online putem sustava e-obrti.  

3. Izrada pečata

Pečat treba sadržavati naziv obrta i adresu.
.
Za izradu pečata potrebna je kopija Rješenja o upisu obrta u Obrtni registar.

4. Otvaranje žiro računa u banci

S osobnom iskaznicom, rješenjem, obrtnicom i žigom otvorite u banci žiro račun.

 

Prema mišljenju Porezne uprave, kao poslovni račun moguće je koristiti i privatni žiro i tekući račun.

U tom slučaju preporuka je držati odvojeno privatne i poslovne transakcije kako bi se na kraju godine prilikom izrade PO-SD obrasca lakše evidentirali prihodi obrta.

5. Mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Obrt je potrebno prijaviti u sustav mirovinskog i zdravstvenog osiguranja. Za prijavu na mirovinsko osiguranje je kupiti sljedeće obrasce u Narodnim novinama:

Na navedenim obrascima popunite osnovne podatke te stavite žig i potpis vlasnika obrta.

Prilikom predaje navedenih obrazaca potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • Preslika rješenja o početku poslovanja obrta.

Nakon što ste napravili upis u mirovinsko osiguranje, ono automatski vrši vaš upis u zdravstveno osiguranje.

 

Paušalni obrtnici koji rade kod drugog poslodavca se ne prijavljuju u sustav mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.

6. Porezna prijava

U roku od 8 dana od trenutka početka obavljanja djelatnosti potrebno je izvršiti prijavu obrta u Poreznoj upravi nadležnoj prema prebivalištu obrtnika, radi upisa u registar poreznih obveznika.

Za prijavu u registar poreznih obveznika potrebno je popuniti Obrazac RPO koji se može kupiti u Narodnim novinama ili preuzeti s web stranica Porezne uprave.

7. Plaćanje komorskog doprinosa

Obrtnici koji su otvorili obrt nakon 1. siječnja 2021. godine su u prve dvije godine poslovanja oslobođeni plaćanja komorskog doprinosa. Obrtnička komora pismenim putem obavještava obrtnike o pravu na oslobođenje od plaćanja komorskog doprinosa u prvoj godini poslovanja te o istom obavještavaju Poreznu upravu.

8. Porezne knjige

 

Obrtnici vlasnici paušalnog obrta dužni su imati i predavati sljedeće dokumente:

  • Knjigu prometa u kojoj bilježe sve transakcije obavljene bilo u gotovinskom ili bezgotovinskom prometu. Knjigu prometa mogu voditi u pisanom obliku ili u elektronskom obliku.
  • PO-SD obrazac predaje se poreznoj upravi najkasnije 15.01. za prethodnu godinu poslovanja u kojem se kvartalno zbrajaju svi prometi unutar godine, te se na temelju istih vrši povrat ili nadoplata poreza i prireza.
  • Odluka o visini blagajničkog maksimuma kojom obrtnik određuje svotu blagajničkog maksimuma iznad kojega je dužan istu položiti na račun obrta.
  • Interni akt o fiskalizaciji kojim se donosi odluka o pravilima slijednosti numeričkih brojeva računa, poslovnim prostorima, oznakama poslovnih prostora i operatera na naplatnim uređajima. Interni akt donosi se bez obzira da li obrtnik posluje s gotovinom ili ne.

Kako izraditi račun? Pripremili smo vam Excel program za izradu računa u paušalnom obrtu!

9. Obvezni porezi i doprinosi

 

Godišnji paušalni dohodak utvrđuje se rješenjem nadležne ispostave Porezne uprave prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta poreznog obveznika.

 

Ovisno od ostvarenih ukupnih godišnjih primitaka ili svote predviđenih primitaka za tekuću godinu za novog poreznog obveznika koji započinje obavljati djelatnost, godišnji paušalni porez na dohodak za samostalnu djelatnost za 2024. godinu utvrđuje se u 5 razina koje možete pročitati ovdje.

 

Paušalni porez na dohodak plaća se tromjesečno, do posljednjeg dana svakog tromjesečja, i to u svoti koja je umnožak broja mjeseci tromjesečja za koje je obveza utvrđena i utvrđenog paušalnog mjesečnog poreza.

 

Obvezni mjesečni doprinosi plaćaju se do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec prema iznosima u sljedećim tablicama:

10. Zaštita na radu

Obrtnik koji nije poslodavac, već je isključivo samozaposlena osoba, ne podliježe inspekcijskom nadzoru iz područja zaštite na radu. Naime, Zakon o zaštiti na radu ne odnosi se na samozaposlene osobe, a to su vlasnici obrta. Međutim, ukoliko obrtnik ima zaposlene osobe, naučnike, polaznike stručnog osposobljavanja itd. više se neće isključivo smatrati samozaposlenim osobama te podliježe inspekcijskom nadzoru zaštite na radu.

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.