Programi potpore

Ministarstvo kulture u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv za Poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2019. godinu.        Predmet poziva Predmet Javnog poziva dodjela je bespovratnih sredstava za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2019. godini za sljedeća područja: Izvedbene umjetnosti Književno-nakladnička i knjižarska djelatnost Vizualne umjetnosti […]

Aktivno VIŠE

Predmet i cilj natječaja Predmet ovog javnog natječaja je dodjela bespovratnih potpora Grada Zagreba za provedbu Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2019. – 2023. Cilj mjere je promicanje i razvoj društvenog poduzetništva i društvenih poduzetničkih inicijativa radi osiguranja društvene kohezije kao i uključivanje u poduzetništvo i tržište rada marginaliziranih, socijalno […]

Aktivno VIŠE

Grad Zagreb i ove godine dodjeljuje bespovratna sredstva za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti. Ova mjera dio je Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu. Najviši pojedinačni iznos ove potpore može iznositi 30.000,00 kuna godišnje, a najniži 10.000,00 kuna. Korisnici potpora Korisnici potpora su: obrti, djelatnosti slobodnih zanimanja, mikro, mala i srednja trgovačka […]

Aktivno VIŠE

Grad Zagreb objavio je Javni natječaj za dodjelu potpora inovatorima koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje. Ovaj se program provodi od 1998. godine i prvi je takav program u Republici Hrvatskoj. Natječaj se raspisuje jednom godišnje, a do sad je odobreno i isplaćeno više od 400 potpora u ukupnom iznosu od preko 5.5 milijuna kuna. Natječaj za 2019. godinu otvoren je zaključno do […]

Aktivno VIŠE

Predmet natječaja Predmet ovog javnog natječaja je dodjela potpora male vrijednosti Ministarstva poljoprivrede za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2019. godini. Prihvatljivi prijavitelji Prijavu na ovaj javni natječaj mogu podnijeti mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici (isključivo trgovačka društva, i obrti), i to: registrirane djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD […]

Aktivno VIŠE

Predmet i trajanje otvorenog javnog poziva Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta temeljem Programa „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2019. godinu. Prihvatljivi korisnici Ovaj poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koji obavljaju djelatnost na obrtnički način […]

Isteklo VIŠE

Zagrebačka banka d.d. raspisala je javni natječaj „Moj ZABA Start 2019.: PODUZETNIŠTVO“ radi dodjele financijskih potpora za realizaciju projekata iz područja novih tehnologija, razvoja novih proizvoda i usluga te inovacija. Cilj natječaja Ciljevi natječaja su pružanje financijske potpore projektima koji: podrazumijevaju pokretanje i realizaciju održivih poduzetničkih i/ili društvenih projekata, u okviru postojećeg poslovanja nude nova […]

Aktivno VIŠE

Predmet programa Predmet ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih poticanju ciljanih programa obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti te rasta i razvoja obrtništva. Ciljevi Programa Ciljevi ovog Programa su: usvajanje ključnih vještina i kompetencija za obrtnička zanimanja, poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja u obrtništvu. Prihvatljivi korisnici […]

Aktivno VIŠE

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta uz Hrvatsku agenciju za malo gospodarstvo (HAMAG-BICRO) i objavilo je osmi poziv Programa provjere inovativnog koncepta – PoC8 za poduzetnike. Cilj programa Cilj Programa je podrška inovacijama u ranoj fazi istraživanja kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta koja je potrebna kako bi se […]

Aktivno VIŠE

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je poziv za međunarodne suradničke projekte u 2019. godini iz programa EUREKA. EUREKA je program koji potiče mala i srednja poduzeća na suradnju s inozemnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih aktivnosti. Cilj programa Programom se želi potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati […]

Aktivno VIŠE

Predmet poziva Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratne financijske potpore za 2019. za: programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj; donacije i sponzorstva; obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično, jačanje kapaciteta udruge […]

Aktivno VIŠE

Predmet i cilj Poziva Cilj Poziva je poticanje inovativnosti novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom ili uslugom koja je novost na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga. Raspoloživa sredstva Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 150.000.000,00 kn. Najniži iznos […]

Aktivno VIŠE

Cilj poziva Cilj ovog poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju. Prihvatljivi prijavitelji Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće. Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske […]

Aktivno VIŠE

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Znakovi kvalitete“. Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem da dobivanjem znakova kvalitete povećaju svoju konkurentnost te doprinesu povećanju prepoznatljivosti hrvatskih proizvoda i usluga na otvorenom tržištu. Cilj poziva Cilj Poziva je povećanje prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova, čime […]

Aktivno VIŠE

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“. Cilj Poziva Cilj je natječaja pridonijeti aktivnostima malih i srednjih poduzeća da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Iznos i intenzitet potpore Najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu […]

Aktivno VIŠE

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Inovacijski vaučeri za MSP-ove”. Projektne prijave dostavljaju se do 29. lipnja 2020. godine. Cilj i predmet Poziva Cilj Poziva je pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO) u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja […]

Aktivno VIŠE

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Predmet Poziva Poduprijeti mikro, male i srednje poduzetnike da uvođenjem priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom, primjenom norma te certifikacijom, u skladu sa zahtjevima međunarodno […]

Aktivno VIŠE

ESIF Krediti za rast i razvoj su dugoročni investicijski krediti za male i srednje poduzetnike koji posluju duže od dvije godine, te koji planiraju ulaganja u prerađivačkoj industriji, turizmu, kreativnoj industriji i uslugama temeljenim na znanju. Ovaj financijski instrument pokrenuli su Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU i HBOR u suradnji s poslovnim bankama. O […]

Aktivno VIŠE

Kroz nove financijske proizvode „Mikro zajmovi“ i „Mali zajmovi“ koje će izravno provoditi HAMAG-BICRO, mikro i malim poduzetnicima na raspolaganju je 25.000.000,00 EUR. Predmet i cilj natječaja Cilj programa je kreditiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja. Moguće je financiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva u svrhu: osnivanja obrta i trgovačkih društava, […]

Aktivno VIŠE

Između Grada Zagreba, Ministarstva poduzetništva i 12 poslovnih banaka, potpisan je Ugovor o provedbi programa “Kreditom do uspjeha 2014.” za Mjeru 1. “Kreditom do konkurentnosti” za poticanje mikro, malih i srednjih poduzetnika. Kome je potpora namijenjena? Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva kao što su trgovačka društva (d.o.o. i j.d.o.o.), obrti , te […]

Aktivno VIŠE

Krediti HBOR-a za mikro poduzetnike za financiranje osnovnih i/ili obrtnih sredstava, radi samozapošljavanja, osnivanja obrta i trgovačkih društava, modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja, povećanja broja novih radnih mjesta.

Aktivno VIŠE

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.