Paušalni obrt – što je PO-SD obrazac?

PO-SD obrazac pausalni obrt zicer plavi ured

Početkom godine, odnosno do 15. siječnja tekuće godine obveza svih paušalnih obrtnika je predati novi PO-SD obrazac nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Donosimo vam odgovore što je on i kako ga popuniti.

U paušalnom obrtu plaća se paušalni porez na dohodak na temelju ukupnih godišnjih primitaka ili svote predviđenih primitaka za tekuću godinu (za novog poreznog obveznika) u 5 razina.

porezni razredi 2023. plavi ured

Paušalni porez uplaćuje se tromjesečno na uplatni račun poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak grada ili općine prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu obrtnika (upute za Grad Zagreb).

Paušalni obrtnik nije obvezan voditi poslovne knjige, već knjigu prometa na obrascu KPR koji je temelj za obračun PO-SD obrasca. U KPR obrazac upisuju se svi računi – gotovinski i bezgotovinski.

Preuzmite našu Excel tablicu za izradu računa u paušalnom obrtu!

Što je PO-SD obrazac?

PO-SD obrazac je dokument na temelju kojeg Porezna uprava utvrđuje godišnju obvezu paušalnog poreza za iduću godinu. Ta obveza se utvrđuje prema ostvarenom prometu u protekloj godini iskazanom na PO-SD obrascu.

Do kada je potrebno predati PO-SD obrazac?

PO-SD obrazac podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave u papirnatom obliku ili elektronski putem e-porezne najkasnije do 15. siječnja 2023. godine, prema podatcima o ostvare­nim primitcima iz obrasca KPR.

Kako popuniti novi PO-SD obrazac?

Detaljne korake kako popuniti PO-SD obrazac opisali smo u vodiču Kako popuniti i poslati PO-SD obrazac?.

Što sve ulazi u poslovne primitke?

Poslovnim primitci koji se iska­zuju u PO-SD obrascu za 2022. godinu, propisani su u čl. 31. Zakona te čl. 34. Pravilnika o porezu na dohodak. Pritom izdvajamo 3 česta slučaja:

  • Državne pomoći, poticaji i potpore

U poslovne primitke potrebno je uključi­ti i primitke po osnovi državnih po­moći, poticaja i potpora. Ako os­tvareni primici zajedno s primici­ma državnih pomoći, potpora i po­ticaja, prelaze svotu od 300.000,00 kn smatra se da su prestali uvjeti za paušalno oporezivanja dohot­ka.

  • Potpora za samozapošljavanje HZZ-a

Ako ste koristili potporu za samozapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, prema mišljenju Ministarstva financija od 4. ožujka 2016. godine, primljena potpora se smatra neoporezivim primitkom te je paušalisti nisu obvezni primljenu novčanu potporu za samozapo­šljavanje uključiti u obrazac PO-SD.

Pritom je potrebno opravdati potporu kopijom ugovora potpore o samozapošljavanju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

  • Potpore za očuvanje/zadržavanje radnih mjesta HZZ-a

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 32/20.), koji je stupio na snagu 20. ožujka 2020. godine, propisano je da se, iznimno, poslovnim primitcima poreznog razdoblja fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost ne smatraju primitci po osnovi potpora primljenih radi ublažavanja posebnih okolnosti propisanih propisom kojim je uređen opći porezni postupak.

Prema tome, ako su obrtnici paušalisti tijekom 2022. godine primili potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje radi očuvanja/zadržavanje radnih mjesta rad­nika, primljena se potpora NE evidentira u knjizi prometa, jer se ne smatra poslovnim primitkom.

Što Porezna uprava radi s PO-SD obrascem?

Nakon zaprimljenog PO-SD obrasca, Porezna uprava usklađuje podatke o iskazanim primitcima s uplatama na žiro-računu obrta te obavlja provjeru je li obrtnik ostvario veće ili manje primitke od onih koji su predviđeni ili utvrđeni prethodnim poreznim rješenjem (s obzirom na 5 razina utvrđi­vanja godišnjeg paušalnog poreza).

Koliko će iznositi novi predujmovi?

Novi iznos poreznih predujmova za 2023. godinu bit će utvrđeni na temelju ostvarenih primitaka u 2022. godini i po novim stopama za 2023. godinu.

Prema tome, paušalni obrtnik će uplaćivati tromjesečne predujmove s obzirom  na svoj porezni razred do sljedećih datuma:

  • 31.3. je rok za uplatu prvog tromjesečnog predujma,
  • 30.6. je rok za uplatu drugog tromjesečnog predujma,
  • 30.9. je rok za uplatu trećeg tromjesečnog predujma,
  • 31.12. je rok za uplatu četvrtog tromjesečnog predujma.

Izvori:

  • Ministarstvo financija, KLASA: 410-01/14-01/2196; URBROJ: 513-07-21-01/14-02 od 24. rujna 2014.
  • Ministarstvo financija, KLA­SA: 410-01/16-01/398, URBROJ: 513-07-21-01/16-2 od 4. ožujka 2016.

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.