Paušalni obrt – predaja PO-SD obrasca

PO-SD obrazac pausalni obrt zicer plavi ured

Početkom godine, odnosno do 15. siječnja tekuće godine obveza svih paušalnih obrtnika je predati PO-SD obrazac nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Donosimo vam odgovore što je on i kako ga popuniti.

U paušalnom obrtu plaća se paušalni porez na dohodak na temelju ukupnih godišnjih primitaka ili svote predviđenih primitaka za tekuću godinu (za novog poreznog obveznika) u 5 razina koje možete preuzeti ovdje.

Paušalni porez uplaćuje se tromjesečno na uplatni račun poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak grada ili općine prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu obrtnika (upute za Grad Zagreb).

Paušalni obrtnik nije obvezan voditi poslovne knjige, već knjigu prometa na obrascu KPR koji je temelj za obračun PO-SD obrasca. U KPR obrazac upisuju se svi računi – gotovinski i bezgotovinski.

Preuzmite našu Excel tablicu za izradu računa u paušalnom obrtu!

Što je PO-SD obrazac?

PO-SD obrazac je dokument na temelju kojeg Porezna uprava utvrđuje godišnju obvezu paušalnog poreza za iduću godinu. Ta obveza se utvrđuje prema ostvarenom prometu u protekloj godini iskazanom na PO-SD obrascu.

Do kada je potrebno predati PO-SD obrazac?

PO-SD obrazac podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave u papirnatom obliku ili elektronski putem e-porezne najkasnije do 15. siječnja 2020. godine, prema podatcima o ostvare­nim primitcima iz obrasca KPR.

Što Porezna uprava radi s PO-SD obrascem?

Nakon zaprimljenog PO-SD obrasca, Porezna uprava usklađuje podatke o iskazanim primitcima s uplatama na žiro-računu obrta te obavlja provjeru je li obrtnik ostvario veće ili manje primitke od onih koji su predviđeni ili utvrđeni prethodnim poreznim rješenjem (s obzirom na 5 razina utvrđi­vanja godišnjeg paušalnog poreza).

Što sve ulazi u poslovne primitke?

Poslovnim primitci koji se iska­zuju u PO-SD obrascu za 2018. godinu, propisani su u čl. 31. Zakona te čl. 34. Pravilnika o porezu na dohodak. Pritom izdvajamo 2 česta slučaja:

 • Državne pomoći, poticaji i potpore

U poslovne primitke potrebno je uključi­ti i primitke po osnovi državnih po­moći, poticaja i potpora. Ako os­tvareni primici zajedno s primici­ma državnih pomoći, potpora i po­ticaja, prelaze svotu od 300.000,00 kn smatra se da su prestali uvjeti za paušalno oporezivanja dohot­ka.

 • Potpora za samozapošljavanje HZZ-a

Ako ste koristili potporu za samozapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, prema mišljenju Ministarstva financija od 4. ožujka 2016. godine, primljena potpora se smatra neoporezivim primitkom te je paušalisti nisu obvezni primljenu novčanu potporu za samozapo­šljavanje uključiti u obrazac PO-SD.

Pritom je potrebno opravdati potporu kopijom ugovora potpore o samozapošljavanju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kako popuniti PO-SD obrazac?

Obrt Sitna riba, obrt za savjetovanje vlasnik Jaro Grdobina iz Zagreba započeo je s radom 1. veljače 2019. godine. Za 2019. godinu dobio je rješenje Porezne uprave s obvezom plaćanja godišnjega paušalnog poreza u visini 1.654,95kn (150,45 x 11 mjeseci), pri čemu je tijekom godine uplaćivao tromjesečne predujmove.

Preuzmite primjer ispunjene Excel tablice Jare Grdobine (obrt Sitna riba)!

Jaro nije poslovao u siječnju pa nije imao obvezu plaćanja predujma za to razdoblje, stoga je za prvo tromjesečje (za veljaču i ožujak) uplatio svotu od 300,90 kn (2 x 150,45 kn), dok su ostali tromjesečni predujmovi iznosili 451,35 kn.

U travnju 2019. godine obrtnik je dobio potporu za samozapošljavanje od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 53.500,00 kn. Tu potporu ne uključuje u obrazac PO-SD obrazac.

Za podmirenje obveza svog obrta Sitna Riba gospodin Grdobina uplatio pozajmicu je na žiro račun obrta u iznosu od 10.000 kn. Taj iznos se ne uključuje obrazac PO-SD obrazac, ali je s njim potrebno priložiti zapisnik o vlastitoj pozajmici.

U 2019. godini ukupno je ostvario 187.100 kn primitaka i uplatio do 31. prosinca 2019. godine porez u iznosu od 1.654,95 kn, a navedene podatke dostavio je PU-u na PO-SD obrascu do 15. siječnja 2020. godine.

PO-SD obrazac Jaro Grdobina 2018.

U stupac 6. obrasca PO-SD upisuju se podatci o uplaćenom porezu tijekom 2019. godine te se oni uspoređuju s podatcima na knjigovodstvenoj kartici poreznog obveznika.

Porezna uprava će Jari Grdobini izdati novo rješenje u kojem će utvrditi da:

 • Naplaćeni primici u 11 mjeseci poslovanja u iznose 187.100 kn, (187.100 kn/11 mjeseci poslovanja = 17.009 kn; 17.009kn x 12 mjeseci = 204.109 kn) što je iznos koji spada u četvrti porezni razred (od 149.500,01 kn do 230.000,00 kn). 
 • Prema ostvarenim primicima utvrđena je porezna obveza po osnovi poreza i prireza u visini od 478,10kn (četvrta razina iznosi 407,10 x 11 mjeseci = 4.478,10).
 • Obrt je u vidu predujmova već uplatio iznosu od 1.654,95 kn koji mu se uračunava u ukupnu poreznu obvezu za 2019. godinu, tako da će imati obvezu uplate razlike 2.823,15 kn.
 • Razliku za uplatu manje plaćenog paušalnog poreza za 2019.godinu, Jaro je dužan uplatiti s danom podnošenja obrasca PO-SD, a najkasnije do 15. siječnja 2020. godine. Za neplaćanje u roku obračunava se zakonska zatezna kamata.

Koliko će iznositi novi predujmovi?

Novi iznos poreznih predujmova za 2020. godinu bit će utvrđen na temelju ostvarenih primitaka u 2019. godini tj. prema četvrtom razredu obveza što u Jarinom slučaju iznosi 4.885,20 kn.

Prema tome Jaro će uplaćivati predujmove u iznosu od 407,10 kn do sljedećih datuma:

 • 31.3. je rok za uplatu prvog tromjesečnog predujma,
 • 30.6. je rok za uplatu drugog tromjesečnog predujma,
 • 30.9. je rok za uplatu trećeg tromjesečnog predujma,
 • 31.12. je rok za uplatu četvrtog tromjesečnog predujma.

Što ako imamo nenaplaćene račune?

Ponekad se dogodi da poduzetnik do kraja kalendarske godine ne uspije naplatiti izdane račune te njihova uplata dolazi u sljedećoj godini. U tom slučaju potrebno je napraviti sukladno primjeru Jare Grdobine u sljedećoj tablici:

Preuzmite primjer tablice Jare Grdobine s nenaplaćenim računima!

Izvori:

 • Ministarstvo financija, KLASA: 410-01/14-01/2196; URBROJ: 513-07-21-01/14-02 od 24. rujna 2014.
 • Ministarstvo financija, KLA­SA: 410-01/16-01/398, URBROJ: 513-07-21-01/16-2 od 4. ožujka 2016.

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.