Kako popuniti i poslati PO-SD obrazac?

kako popuniti i poslati PO-SD obrazac zicer plavi ured

Paušalni obrtnik obvezan je najkasnije do 15. siječnja 2023. godine podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave izvješće na PO-SD obrascu te uplatiti razliku između uplaćenog i obračunatog poreza. PO-SD obrazac popunjava se prema evidenciji o ostvarenim prometima koji se popunjavaju u obrascu KPR.

Kako popuniti PO-SD obrazac?

Predradnje za popunjavanje i slanje PO-SD obrasca Poreznoj upravi prikazat ćemo na primjeru našeg obrtnika Jure Plavića koji je osnovao paušalni obrt 1. veljače 2022. godine:

1. Utvrditi uplaćene predujmove do kraja 2022. godine

Obrt Sitna riba, obrt za savjetovanje vlasnik Jura Plavić iz Zagreba započeo je s radom 1. veljače 2022. godine. Za 2022. godinu imao je obvezu plaćanja godišnjega paušalnog poreza u visini 1.865,88 kn (169,63 kn x 11 mjeseci), pri čemu je tijekom godine uplaćivao tromjesečne predujmove.

 

Jura nije poslovao u siječnju pa nije imao obvezu plaćanja predujma za to razdoblje, stoga je za prvo tromjesečje (za veljaču i ožujak) uplatio svotu od 339,25kn (2 x 169,63 kn), dok su ostali tromjesečni predujmovi iznosili 508,88 kn. Dakle Jura je u 2022. godini uplatio 1.865,88 kuna predujmova paušalnog poreza.

2. Utvrditi ukupan iznos primitaka iz KPR obrasca

Jura je za svaku obavljenu uslugu izdavao račune i redovno svaki dan, ili najkasnije prije početka idućeg radnog dana, upisivao naplaćene primitke u knjigu prometa (KPR obrazac).

 

Kako je preuzeo naš predložak, samo je u bazi podataka radio račune i redovno unosio uplate s žiro računa. Tako je u svakom trenutku imao podatak o ostvarenim primitcima.

 

U tih 11 mjeseci poslovanja ostvario je 187.100 kn naplaćenih primitka.

3. Utvrditi promete po žiro računu obrta

Jura koristi online bankarstvo te je preuzeo promete od početka poslovanja do 31. prosinaca 2022. godine. Ukupni zbroj uplata iznosio je 287.100 kn.

 

Ako ste preuzeli izvode s žiro računa, možete zbrojiti sve uplate (potražna strana na izvodu).

4. Utvrditi razlike između prometa žiro računa i KPR obrasca za 2022. godinu

U sljedećem koraku nužno je uskladiti podatke o iskazanim primitcima na žiro-računu (točka 3.=287.100 kn) i iskazanim primitcima u KPR obrascu (točka 2.=187.100 kn). Razlika iznosi 100.000,00 kuna.

 

Razlika se odnosi na uplate koje ne predstavljaju primitak od samostalne djelatnosti:

 

 • U ožujku 2022. godine obrtnik je dobio potporu za samozapošljavanje od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 73.500,00 kn. Tu potporu ne uključuje u PO-SD obrazac.
 • Kao obrtnik se prijavio za potporu za očuvanje radnih mjesta koja je uplaćena u svibnju u iznosu od 4.000,00 kn.
 • Za podmirenje obveza svog obrta Sitna Riba gospodin Plavić je 04.08.2022. uplatio pozajmicu na žiro račun obrta u iznosu od 16.000 kn. Taj iznos se ne uključuje obrazac PO-SD obrazac, ali je s njim potrebno priložiti zapisnik o vlastitoj pozajmici.
 • Jura je naručio i platio dobavljaču opremu prema ponudi. Nakon što je dobavljač obavijestio kako nije u mogućnosti robu isporučiti, dobavljač je 10.09.2022. izvršio povrat sredstava u iznosu od 6.500,00 kuna.

5. Pripremiti obrazloženje razlika prometa i dokaze

Nakon utvrđivanja razlika Jura izrađuje Obrazloženje razlike prometa po žiro računu i PO-SD obrasca za 2022. godinu i priprema sve dokaze kao prilog – sve ugovore, izjave i izvode.

 

Priloge pretvara u PDF format i sprema u zasebnu mapu radi lakšeg slanja putem sustava e-porezna.

6. Popuniti PO-SD obrazac

Kako smo savjetovali, Jura je prvo pripremio sve podatke i popunio PO-SD obrazac koji je preuzeo s naše stranice.


Primjer Jurinog popunjenog PO-SD obrasca!

7. Poslati PO-SD obrazac

PO-SD obrazac paušalni obrtnik može predati na 2 načina – u papirnatom i elektronskom obliku:

 

 1. Predaja u papirnatom obliku – ako šaljete PO-SD obrazac u papirnatim obliku, možete koristiti naš predložak PO-SD obrasca, a prije predaje ga ovjerite potpisom.
 1. Predaja elektroničkim putem – paušalisti koji su ko­risnici sustava ePorezna, podnose Poreznoj upravi PO-SD obrazac elektroničkim putem (više informacija o korištenju sustava e-porezna saznajte u uputama za korištenje sustava e-porezna):
  1. Podatke iz našeg predloška unesite u obrazac u sustavu ePorezne (upute str. 53),
  2. Nakon popunjavanja savjetujemo da provjerite ispravnost obrasca (upute str. 75),
  3. Obrazac je prije slanja potrebno potpisati elektroničkim potpisom (upute str. 61),
  4. Ukoliko je obrazac ispravan i potpisan, tek se tada može poslati (upute str. 64),
  5. Ako je obrazac uspješno poslan i zaprimljen, prikazat će se potvrda zaprimanja obrasca,
  6. Poslani obrazac preuzmite na vlastito računalo. Obrtnik mora čuvati obrasce u izvornom obliku lokalno na računalu (upute str.113),
  7. Nakon slanja obrasca učitavamo priloge u PDF-u (upute str. 100).

Naknadna pitanja u vezi e-porezne možete poslati putem službenih stranica Porezne uprave.

Ako ste poduzeli sve ove korake, čestitamo – uspješno ste predali PO-SD obrazac!

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.