Programi potpore

Upis pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”

Datum objave: 21. veljače 2023.

vauceri za digitalizaciju pruzatelji usluga zicer plavi ured

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva poduzetnike koji posjeduju odgovarajuća znanja, iskustvo i kapacitete na iskaz interesa za upis u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”.

Predmet poziva

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti predviđena je objava Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ kojim će se poticati ulaganja MSP-ova usmjerena na provedbu digitalizacije i digitalne transformacije poslovanja kroz:

 • osposobljavanje i usluge za poboljšanje digitalnih vještina,
 • prilagodbu poslovnih modela digitalnoj transformaciji,
 • digitalni marketing,
 • kiberotpornost i
 • primjenu složenih digitalnih rješenja.

Mikro, mala i srednja poduzeća (MSP) koja se prijavljuju na Poziv „Vaučeri za digitalizaciju“ izabrat će pružatelja usluge iz Kataloga pružatelja usluga koji će biti objavljen na web stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja ili drugoj odgovarajućoj platformi.

Napomena:  Pružatelj usluge koji je upisan u Katalog ne može sudjelovati kao prijavitelj u okviru Poziva „Vaučeri za digitalizaciju“.

Kriteriji prihvatljivosti

Prihvatljivi pružatelji usluga moraju zadovoljavati sljedeće kriterije:

 • pružatelj usluga je pravna ili fizička osoba koja ima najmanje jednog zaposlenog na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) na dan podnošenja zahtjeva za upis u Katalog i registrirana je najmanje 12 mjeseci prije podnošenja prijave za upis u Katalog,
 • pružatelj usluga je pravna ili fizička osoba registrirana za pružanje usluge koja je predmet vaučera, sukladno NKD-u 2007., u području (odnosno odjeljku/skupini) kako slijedi:
  • J 62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
  • J 63.1 Obrada podataka, usluge pružatelja i djelatnosti povezane s njima; internetski portali
  • M 70.2. Savjetovanje u vezi s upravljanjem
  • M 73.2. Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja
  • P 85 Obrazovanje (vezano za Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina)
 • pružatelj usluga mora imati najmanje 3 reference za usporedivu izvršenu uslugu (uslugu iste ili slične složenosti kao usluga koja je predmet vaučera) pruženu različitim klijentima tijekom najviše 12 mjeseci prije podnošenja prijave za upis u Katalog, čime se dokazuje da pružatelj usluga ima potrebno iskustvo, stručna znanja i sposobnosti za pružanje usluge koja je predmet vaučera,
 • pružatelj usluga posjeduje autorska prava/licence za sve aplikacije/softver koji koristi u okviru usluge koju pruža temeljem traženog vaučera (kriterij se koristi gdje je primjenjivo)
 • pružatelj usluge ima najmanje jednog zaposlenog stručnjaka na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) na dan podnošenja zahtjeva za upis u Katalog (nositelj djelatnosti u obrtu se računa kao zaposlena osoba ako je to njegova jedina osnova za osiguranje), s iskustvom potrebnim za određeni vaučer
    • Zaposleni stručnjak mora imati: najmanje 3 godine djelovanja u navedenom području ili iskustvo s najmanje 5 usporedivih projekata.- Sve navedeno mora biti provjerljivo.
    • Pružatelj usluge dostavlja životopis stručnjaka te navodi i kontakt podatke osobe ili organizacije gdje su reference provjerljive
 • pružatelj usluge obvezuje se u slučaju gubitka zaposlenog stručnjaka istoga zamijeniti u roku 30 dana jednakovrijednim stručnjakom i o tome obavijestiti Ministarstvo, s dostavljenim životopisom novog stručnjaka, u protivnom se briše iz Kataloga,
 • pružatelj usluge izvršava isplate plaće zaposlenicima, plaća doprinose za financiranje obveznih osiguranja (osobito zdravstveno i mirovinsko) ili plaćanje poreza u skladu s propisima RH,
 • pružatelj usluge ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ne smije biti pravomoćno osuđena za sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, pranje novca ili financiranje terorizma, dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, korupciju ili prijevaru,
 • pružatelj usluge nije nesposoban za plaćanje ili prezadužen, nije u nagodbi s vjerovnicima, nije obustavio poslovne aktivnosti niti je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji, odnosno ne nalazi se u postupku koji su, prema propisima države sjedišta ili nastana kojim se regulira pitanje insolvencijskog prava, slični prethodno navedenim postupcima.

Način i rok prijave

Pružatelji usluga prijave za upis u katalog dostavljaju putem adrese elektroničke pošte katalog@mingor.hr s pripadajućom dokumentacijom.

Ovaj Poziv otvoren je od datuma objave do opoziva, koji će pravovremeno biti najavljen na mrežnim stranicama Ministarstva.

Više informacija o pozivu pročitajte na službenim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.