Programi potpore

Investicijski zajam iz NPOO

Datum objave: 7. srpnja 2022.

hamag bicro investicijski zajam 2

Cilj i namjena financijskog instrumenta

Cilj financijskog instrumenta je poticanje i oporavak gospodarskih i investicijskih aktivnosti na tržištu RH, jačanje konkurentnosti te zelene i digitalne tranzicije mikro, malih i srednjih poduzetnika kroz povećanje dostupnosti zajmova i povoljnije uvjete financiranja.

Svaka investicija odnosno projekt u okviru Financijskog instrumenata, mora biti u skladu s načelom “Ne činjenja znatne štete” (Do No Signficant Harm Principle – DNSH) u sklopu svih šest okolišnih ciljeva definiranih EU taksonomijom:

 • Ublažavanje klimatskih promjena;
 • Prilagodba klimatskim promjenama;
 • Održivo korištenje i zaštita vodnih i morskih resursa;
 • Prelazak na kružno gospodarstvo;
 • Sprečavanje i kontrola onečišćenja;
 • Zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava;

Projekti zelene tranzicije ili ekološki prihvatljivih proizvodnih procesa i poboljšanje učinkovitosti resursa MSP-a podrazumijevaju npr. ulaganja u zelene tehnologije, kružno gospodarstvo, obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i drugo.

Projekti digitalizacije poslovanja MSP-a obuhvaćaju uvođenje digitalnih tehnologija u svim područjima poslovanja i njihova potpuna integracija te edukacija zaposlenika i korisnika, a podrazumijeva ulaganja u npr.:

 • digitalizaciju procesa proizvodnje, nabave, prodaje i ostalih poslovnih procesa – digitalizaciju procesa pružanja usluga,
 • ulaganje u Industriju 4.0.

Projekti usmjereni na jačanje konkurentnosti i otpornosti su projekti u kojima se sredstva odobrenog kredita koriste za ulaganja u nove tehnologije, vozila i opremu za:

 • izgradnju, proširenje, adaptaciju ili uređenje objekata namijenjenih za obavljanje poslovne djelatnosti,
 • druge namjene potrebne za povećanje obujma poslovanja, produktivnosti, zapošljavanja i internacionalizaciju poslovanja.

Prihvatljive namjene zajma

 • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja ili modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, uvođenja novih proizvoda ili usluga (od faze komercijalizacije), digitalizacije poslovanja, ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa i slično,
 • obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa zajma,
 • podmirenje obveza nastalih najkasnije 12 mjeseci prije zaprimanja zahtjeva za zajam u HAMAG-BICRO.

Kome je zajam namijenjen?

Ovaj Financijski instrument namijenjen je subjektima koji:

 • imaju status “subjekta malog gospodarstva” kako su definirani u članku 1. Priloga Preporuci Europske komisije 2003/361/EZ,
 • registrirani su za djelatnost za koju se traži zajam,
 • imaju registrirano mjesto poslovanja i obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj,
 • imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme,
 • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci,
 • uredno podmiruju postojeća zaduženja,
 • nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima.

Uvjeti i otplata zajma

investicijski zajam npoo

Dokumentacija i podnošenje prijave

Prijave se podnose isključivo putem sustava za online prijavu na službenim stranicama HAMAG-BICRO-a.

HAMAG-BICRO će objaviti popis dokumentacije potrebne za prijavu na internet stranicama Agencije.

Poduzetnik ima pravo korištenja samo jednog zajma u okviru ovog Financijskog instrumenta. Također, isti nije dopušteno kombinirati s drugim financijskim instrumentima iz NPOO-a za isti projekt.

Dodatne informacije o financijskom ovom instrumentu pronađite na službenim stranicama HAMAG-BICRO-a.

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.