Kako otvoriti obrt online kao strani državljanin?

otvoriti obrt online strani drzavljanin zicer plavi ured

Niste državljanin Republike Hrvatske, no rado biste otvorili obrt u Hrvatskoj? Donosimo vam detaljne upute kako otvoriti obrt online kao strani državljanin. 

Ako ste EU građanin

Da bi otvorili obrt, EU građani za potrebe osnivanja poslovnog subjekta prvo moraju ishoditi OIB. Strana fizička osoba odlazi u MUP radi prijave boravka i određivanja i dodjeljivanja OIB-a. Strana osoba upisuje se u službene evidencije odobrenja boravka strancima pri Ministarstvu unutarnjih poslova.

Nakon toga strana fizička odlazi u nadležnu ispostavu Porezne uprave radi određivanja i dodjeljivanja OIB-a (upute i dokumentacija za dodjeljivanje OIB-a).

Nakon ishođenja OIB-a uvjeti osnivanja obrta isti su kao i za građane Hrvatske.

Građani trećih zemalja

Građani trećih zemalja prvo moraju regulirati boravak u Republici Hrvatskoj prema uputama Ministarstva unutarnjih poslova.

Nakon toga državljanin trećih zemalja dolazi u nadležnu ispostavu Porezne uprave radi određivanja i dodjeljivanja OIB-a (upute i dokumentacija za dodjeljivanje OIB-a).

Daljnji postupak i uvjeti otvaranja obrta ovise o osnovi temeljem koje se dodjeljuje privremeni boravak u zemlji:

 • Ukoliko je osnova privremenog boravka spajanje obitelji, strani državljanin otvara obrt pod istim uvjetima kao i državljanin Republike Hrvatske.
 • Ukoliko je osnova za produljenje privremenog boravka u Republici Hrvatskoj osnivanje poslovnog subjekta onda vlasnik obrta mora zadovoljiti sljedeće Odredbe Zakona o strancima (NN 133/20):

(3) Državljaninu treće zemlje koji se samozapošljava u trgovačkom društvu ili obrtu u kojem je jedini vlasnik iz članka 110. točke 3. ovoga Zakona, dozvola za boravak i rad može se izdati ako ispunjava uvjete iz članka 111. ovoga Zakona i ako:

  1. je u osnivanje trgovačkog društva ili obrta uložio najmanje 26.544 €,

  2. su na neodređeno i puno radno vrijeme zaposlena najmanje tri hrvatska državljana, a čija bruto plaća iznosi najmanje visinu prosječne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj u protekloj godini prema službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku.

 • Ukoliko je državljanin trećih zemalja zaposlen kod poslodavca temeljem čega ostvaruje pravo na privremeni boravak i obrt mu se smatra drugim dohotkom uvjeti otvaranja obrta su isti kao za državljane Republike Hrvatske.

Nakon zadovoljavanja gore navedenih uvjeta može se pristupiti online osnivanju obrta.

 

Kako otvoriti obrt online kao strani državljanin?

Prije registracije obrta potrebno je provesti sljedeće korake:

1. Definirati djelatnost

Definirati djelatnost (ili više njih) koju planirate obavljati kroz obrt. Popis djelatnosti nalazi se u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.

2. Provjera uvjeta za otvaranje

Provjeriti je li za neku od planiranih djelatnosti potrebno imati završeno posebno obrazovanje kao uvjet za otvaranje. Ako postoji uvjet posebnog obrazovanja, tada se radi o vezanom obrtu.

Vezane obrte možete provjeriti na:

Ukoliko djelatnosti koje planirate obavljati nisu na popisu vezanih obrta, korake 2 i 3 možete preskočiti.

3. Klasifikacija uvjeta za obavljanje djelatnosti

Ako uz NKD broj djelatnosti kojom se želite baviti stoje posebne oznake (stupac „Složenost zanimanja“), znači da postoje posebni uvjeti za obavljanje navedene djelatnosti.

 

Uvjeti su klasificirani na sljedeći način :

 1. Stručna osposobljenostoznaka broj 1  –  Za obavljanje djelatnosti označenih brojem 1, potrebno je položiti ispit o stručnoj osposobljenosti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori. Polaganje ispita moguće je uz službenog prevoditelja te traje jedan dan. Informacije o samom ispitu, uvjetima i terminima možete pronaći na sljedećem linku: Ispit o stručnoj osposobljenosti. Uvjet za pristup ispitu o stručnom osposobljavanju je završena osnovna škola. Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi (ili bilo kojem višem stupnju obrazovanja) potrebno je nostrificirati i priložiti Hrvatskoj obrtničkoj komori kod polaganja ispita.
 • Ukoliko vaše formalno obrazovanje ima veze s djelatnošću za koju je potrebna stručna osposobljenost, nakon što nostrificirate diplomu ona će biti zamjena za navedeni ispit i ne morate ga polagati (npr. fizioterapeut ne mora polagati ispit za masera).
 1. Završena srednja stručna sprema – oznake 3 ili 4 – Za obavljanje djelatnosti označenih brojevima 3 i 4 potrebno je nostrificirati diplomu minimalno srednje stručne spreme. Nostrifikacija se provodi pri nadležnim agencijama za obrazovanje (detalji u 3. koraku)
 1. Majstorski ispit – oznaka 5 – Za registraciju zanimanja koja trebaju majstorski ispit potrebno je isti položiti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori. Uvjete polaganja, potrebnu dokumentaciju te termine možete pronaći na sljedećem linku: Majstorski ispit.

Temeljem članka 66. Zakona o obrtu (stavak 1) omogućeno je otvaranje vezanog obrta oznake 5 i osobama koje imaju završenu adekvatnu srednju stručnu spremu i 10 godina radnog iskustva u struci. U tom slučaju majstorski ispit ne morate polagati.

Potrebno je obaviti nostrifikaciju diplome i dostaviti dokaze o stečenom radnom iskustvu u struci. Zahtjev se dostavlja Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.

4. Postupak nostrifikacije diplome

Nostrifikacija odnosno postupak priznavanja inozemnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj obavlja se u nadležnoj agenciji ovisno o diplomi za koju se pokreće postupak. Nostrifikaciju je moguće obaviti online na linku: Postupak priznavanja inozemnih kvalifikacija.

Neke sveučilišne diplome mogu zamijeniti srednju stručnu spremu i majstorski ispit (npr. ako ste tijekom fakultetskog obrazovanja slušali kolegij fotografije isti će se priznati kao majstorski ispit, ili ako ste diplomirani inženjer građevine možete registrirati sve djelatnosti iz tog područja osim instalaterskih radova, jer se diploma inženjera građevine smatra ekvivalentom majstorskog ispita).

5. Ishođenje potrebnih certifikata

Da biste mogli osnovati obrt online putem sustava e-građanin potrebno je posjedovati potpisne certifikate razine 3. Navedene certifikate možete ishoditi na sljedeći način:

 1. m-token Internet bankarstva – m-token bilo koje hrvatske poslovne banke u kojoj imate tekući račun je certifikat razine 3 kojim možete pristupiti sustavu e-građanin,
 2. besplatni certifikat u obliku m-tokena možete preuzeti na Fini (FINA = Financial Agency)

6. Pristupanje sustavu e-obrt

Proces osnivanja putem sustava e-obrti je besplatan i vrlo jednostavan. Sam sustav Vas vodi korak po korak, a svi traženi podaci upisuju se na hrvatskom jeziku.

Rješenje o osnivanju obrta dobit će te u elektroničkom obliku u Vaš korisnički pretinac na sustavu e-građanin.

7. Prijava obrta u Registar poreznih obveznika (RPO)

U roku od 8 dana od osnivanja obrta potrebno je izvršiti prijavu na Poreznu upravu. I to je moguće online putem sustava e-porezna kojem se pristupa preko e-građanina s gore navedenim certifikatima.

Ostale potrebne korake za osnivanje obrta pročitajte u vodiču 10 koraka kod osnivanja paušalnog obrta.

 

Izvori:

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.