Kako otvoriti obrt bez majstorskog ispita?

obrt bez majstorskog ispita zicer plavi ured

Obrti mogu biti slobodni, vezani i povlašteni, a za vezane i povlaštene obrte je potrebno imati određene propisane uvjete od kojih je jedan i majstorski ispit. Ako se zadovoljavaju određeni uvjeti, moguće je otvoriti obrt i bez majstorskog ispita. Kako to učiniti – donosimo u nastavku.

Popis povlaštenih i vezanih obrta

Za otvaranje povlaštenih i vezanih obrta često je potreban majstorski ispit kojim obrtnik dokazuje kompetencije za izvođenje i vođenje poslovanja određene djelatnosti. Popis povlaštenih i vezanih obrta pročitajte na:

Temeljem Zakona o obrtu moguće je otvoriti obrt i bez majstorskog ispita ako se ishodi pravo na osnivanje obrta.

Kako do prava na osnivanje obrta?

Temeljem članka 66. Zakona o obrtu (stavak 1) omogućeno je otvaranje obrta i osobama koje imaju završenu adekvatnu srednju stručnu spremu i 10 godina radnog iskustva u struci:

Prava što ih ovaj Zakon priznaje osobama koje imaju majstorski ispit priznaju se i osobama koje na dan podnošenja zahtjeva za upis u Obrtni registar imaju odgovarajuće srednje strukovno obrazovanje u najmanjem trajanju od tri godine i najmanje deset godina radnog iskustva u obavljanju djelatnosti za koju se traži majstorski ispit“.

Ako osoba zadovoljava ove uvjete, moguće je zatražiti pravo na osnivanje obrta na sljedećim adresama:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

  • Radnička cesta 80, Zagreb
  • Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Zamolba za priznavanje prava po članku 6. Zakona o obrtu (slobodna forma),
  • Svjedodžba o završenom adekvatnom srednje strukovnom obrazovanju (original ili ovjera preslike kod javnog bilježnika),
  • Dokaz o stažu u struci za koju se traži priznavanje prava (ugovor o radu, potvrda poslodavca i slično u originalu ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika, elektronički zapis o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Napomena!

Prije priznavanja navedenog prava nije moguće otvaranje obrta za djelatnosti za koje je potrebno položiti majstorski ispit.

Savjetujemo da prije same odluke o otvaranju obrta provedete postupak priznavanja, osobito ako planirate koristiti potporu za samozapošljavanje, kako se ne biste doveli u situaciju da temeljem ugovorne obveze morate otvoriti obrt u određenom periodu bez zadovoljavajućih uvjeta za otvaranje obrta.

Kako prijaviti majstorski ispit?

Ako osoba ne zadovoljava gore navedene uvjete, majstorskom ispitu mogu mu pristupiti osobe koje zadovoljavaju sljedeće uvjete :

  • osobe koje nakon položenog naučničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit,
  • osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupanju ispitu imaju najmanje četiri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit,
  • osobe s položenim naučničkim ispitom u odgovarajućem zanimanju i završenim obrazovanjem u majstorskoj školi u trajanju od godine dana,
  • osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit,
  • osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit i završeno obrazovanje u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.

Radno iskustvo u određenom zanimanju je iskustvo koje osoba stječe unutar radnog odnosa, tijekom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, radom u svojstvu volontera ili drugim oblikom rada u skladu sa zakonom, a dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama, preporukama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima.

Za majstorski ispit moguće se prijaviti na web stranicama Hrvatske obrtničke komore.

Izvođenje naukovanja za obrtnička zanimanja

Temeljem priznatog prava na osnivanje obrta ili nakon polaganja majstorskog ispita moguće je ishoditi licencu te provoditi program naukovanje učenika, a postupak ishođenja licence može naći na web stranicama Obrtničke komore Zagreb.

Izvori:

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.