Doprinosi za općekorisne funkcije šuma – plaćaju li ih paušalisti?

opcekorisne funkcije suma zicer plavi ured

Paušalni obrtnici su obveznici plaćanja poreza prema propisanim poreznim kategorijama, no osim poreznih obveza, dužni su podmiriti i ostale obveze od kojih je jedna i doprinos za općekorisne funkcije šuma. Donosimo vam informacije tko je sve obveznik plaćanja doprinosa za općekorisne funkcije šuma.

Tko je obveznik plaćanja doprinosa za općekorisne funkcije šuma?

Prema Zakonu o šumama, obveznici plaćanja doprinosa za općekorisne funkcije šuma su SVE pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost, dakle i obrtnici paušalisti.

NOVOST: Za 2019. godinu paušalni obrtnici nisu dužni plaćati doprinos za općekorisne funkcije šuma.

Iz ovih sredstava financiraju se:

  1. radovi biološke obnove šuma,
  2. radovi gospodarenja šumama ka kršu,
  3. radovi na sanaciji i obnovi sastojina ugroženih sušenjem i drugim nepogodama, izgradnja šumskih prometnica, razminiranje šumskih površina te ostali radovi prijeko potrebni za očuvanje i unaprijeđenje općekorisne funkcije šume,
  4. radove sjemenarske i rasadničarske djelatnosti u šumarstvu, očuvanje genofonda i podizanje klonskih sjemenskih plantaža,
  5. znanstveni radovi iz područja šumarstva.

Koliki je iznos naknade za korištenje općekorisne funkcije šuma?

Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma plaća se u visini 0,0265% od ukupnih prihoda ostvarenih tijekom poslovne godine (prema Knjizi prometa).

Primjer:

300.000,00 kn x 0.0265% = 79,50 kn

Ako obveznik plaćanja naknade ne obračuna ili ne uplati naknadu, pokreće se postupak prisilne naplate sukladno posebnim propisima.

Kako platiti doprinose za općekorisne funkcije šuma?

Obračun naknade se iskazuje na OKFŠ obrascuPrimjer popunjenog OKFŠ obrasca možete vidjeti ovdje.

Tijekom 2018. godine plaćaju se tromjesečne akontacije izračunate i iskazane u OKFŠ za 2017. godinu, u sljedećim rokovima: 30.04., 30.06., 30.09. i 31.12. u godini.

Podaci za uplatu (po konačnom obračunu i predujmova) su:

Državni proračun: HR1210010051863000160
model: HR68
poziv na broj: 5126 – OIB (uplatitelja)

Godišnji obračun na OKFŠ se dostavlja najkasnije do 30. travnja tekuće godine za prethodnu, na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede
p.p. 900 OKFŠ

10001 Zagreb

U istom roku treba uplatiti razliku od uplaćenih akontacija do obračunatog iznosa. Ako je putem akontacija plaćeno više od utvrđene obveze po konačnom obračunu, višak se prebacuje kao predujam za narednu godinu, a samo iznimno se može pisanim putem zatražiti povrat preplaćene naknade (npr. zbog prestanka djelatnosti).

Izvori:

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.