Doprinosi za općekorisne funkcije šuma – što su i tko ih plaća?

opcekorisne funkcije suma zicer plavi ured

Osim poreznih, neki poduzetnici su dužni podmiriti i ostale obveze od kojih je jedna i doprinos za općekorisne funkcije šuma. Donosimo vam informacije tko je sve obveznik plaćanja doprinosa za općekorisne funkcije šuma.

Tko je obveznik plaćanja doprinosa za općekorisne funkcije šuma?

Prema Zakonu o šumama, obveznici plaćanja doprinosa za općekorisne funkcije šuma su pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit te fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak koje u Republici Hrvatskoj obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod i primitak veći od 7.500.000 kuna.

Paušalni obrtnici nisu dužni plaćati doprinos za općekorisne funkcije šuma.

Što se financira iz doprinosa za općekorisne funkcije šuma?

Iz ovih sredstava financiraju se:

 1. radovi gospodarenja u zaštitnim šumama i šumskim zemljištima,
 2. troškovi izrade i odobrenja šumskogospodarskih planova,
 3. radovi gospodarenja u gospodarskim šumama javnog šumoposjednika, osim radova pridobivanja drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda,
 4. radovi gospodarenja u gospodarskim šumama javnog šumoposjednika, Ustanove, Pravne osobe, srednjih i velikih šumoposjednika, i to:
  • podizanja novih šuma na neobraslom šumskom zemljištu,
  • sanacije i obnova šuma ošećenih biotskim i abiotskim čimbenicima,
  • održavanja izvora, bunara i cisterni,
  • zaštita šuma od štetnih organizama i požara.
 5. razminiranje šuma i šumskog zemljišta,
 6. znanstveni i stručni radovi iz područja šumarstva,
 7. vatrogasne djelatnosti.

Koliki je iznos naknade za korištenje općekorisne funkcije šuma?

Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma plaća se u visini 0,0264% od ukupnih prihoda ostvarenih tijekom poslovne godine.

Primjer:

7.500.000,00 kn x 0.0264% = 1.980,00 kn

Ako obveznik plaćanja naknade ne obračuna ili ne uplati naknadu, pokreće se postupak prisilne naplate sukladno posebnim propisima.

Kako platiti doprinose za općekorisne funkcije šuma?

Obračun naknade se iskazuje na OKFŠ obrascu. Primjer popunjenog OKFŠ obrasca možete vidjeti ovdje.

Naknada se plaća u visini od 0,0264% od ukupnog prihoda ili ukupnih primitaka tromjesečno, u roku od 8 dana računajući od dana kada je obračun naknade postao konačan.

Podaci za uplatu (po konačnom obračunu i predujmova) su:

Državni proračun: HR1210010051863000160
model: HR68
poziv na broj: 5126 – OIB (uplatitelja)

Godišnji obračun na OKFŠ se dostavlja najkasnije do 30. travnja tekuće godine za prethodnu, na okfs@mps.hr ili na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede
p.p. 900 OKFŠ

10001 Zagreb

U istom roku treba uplatiti razliku od uplaćenih akontacija do obračunatog iznosa. Ako je putem akontacija plaćeno više od utvrđene obveze po konačnom obračunu, višak se prebacuje kao predujam za narednu godinu, a samo iznimno se može pisanim putem zatražiti povrat preplaćene naknade (npr. zbog prestanka djelatnosti).

Izvori:

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.