Pravo i etika u oglašavanju i marketingu

pravo i etika u oglasavanju i marketingu

Napomena: Ova edukacija održava se UŽIVO na lokaciji Vodnikova 12/2, 10000 Zagreb.

 

Ovaj seminar obuhvaća ključne etičke i pravne sastavnice odgovornog marketinga tj. društvene odgovornosti marketinga. Modul se bavi tretmanom ključnih zakonskih i etičkih principa, ograničenja i zabrana oglašavanja i marketinga u cjelini, osobito intelektualnog vlasništva i digitalnog okruženja.

Cilj ove edukacije je povećanje znanja i vještina za odgovorno oglašavanje i marketing u tržišnom okruženju i aktivnostima neprofitnog marketinga, a posebno učenje:

  • pravnih i etičkih standarda oglašavanja i marketinga,
  • zaštite intelektualnog vlasništva,
  • ograničavajućih i nedopuštenih praksi u oglašavanju i poslovanju,
  • upravljanju digitalnim oglašavanjem i marketingom s pozicije zaštite potrošača,
  • rješavanje različitih praktičnih zadataka u domeni nedopuštenosti pojedinih praksi (djeca, alkohol itd.),
  • obavljanje vježbi u korištenju pojedinih alata ocjene (plagiranje, kopiranje…),
  • ograničenja i razvoj UI uz etička i zakonodavna ograničenja.

Edukacija je namijenjena poduzetnicima te svim osobama koje se bave marketingom i oglašavanjem.


Predavač: Kamilo Antolović

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.