Kalkulacija cijene usluga

kalkulacija cijena usluga plavi ured edukacija

Cilj ovog edukacijskog modula jest polaznike upoznati sa modelom izračuna (kalkulacije) cijene za pružene usluge koja treba biti konkurentna, a pri tom treba osigurati odgovarajuće prihode radi podmirenja svih troškova vezanih za pruženu uslugu.

Tako formirana cijena bit će zbroj svih pojedinačnih iznosa troškova koji su nastali kao izravna posljedica vršenja usluge što je za poduzetnika nužno radi postizanja poslovne efikasnosti i operativne izvrsnosti, odnosno uspostavu optimalnog odnosa između prihoda i troškova.

Kratki sadržaj edukacijskog modula:

  • uvid u strukturu troškova koji nastaju vršenjem usluge,
  • podjela troškova prema vrstama,
  • kalkuliranje cijene usluge,
  • povezivanje troškova i aktivnosti,
  • ključni poslovni pokazatelji za praćenje troškova,
  • plan, evidencija i analiza prihoda prema troškovima usluge,
  • tablica za jednostavno praćenje financijske realizacije,
  • načini praćenja odnosa prihoda i troškova u svakodnevnom poslovnom okruženju.

Predavač: Davorin Horvat

Naučili smo...

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.