Kako osnovati jednostavni d.o.o. (j.d.o.o.)?

1. Odabir i provjera tvrtke

Kada odlučujete o imenu društva (tvrtci) pripremite nekoliko alternativa. Tvrtka ne smije koristiti ista ili slična već postojećoj, upisanoj u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda. To ćete provjeriti na portalu sudreg.pravosudje.hr tako da odaberete željeni Trgovački sud. Druga opcija je provjera osobno u sudskom registru Trgovačkog suda, u Zagrebu na adresi Petrinjska 8.

Moguće je i koristiti uslugu rezervacije imena, putem servisa hitro.hr ili osobno u Trgovačkom sudu. Potrebno je ispuniti obrazac i uplatiti 10 kn sudske pristojbe. Trgovački sud u roku od tri dana provjerava prijavu rezervacije imena te ukoliko zadovoljava zakonske kriterije, vrši provedbu rezervacije. Rezervacija vrijedi 30 dana, a ako u roku od 30 dana ne bude podnesena prijava za upis jdoo-a u sudski registar, rezervirano ime se briše.

 

 

2. Javni bilježnik

Osnivanje je moguće putem servisa hitro.hr ili direktno kod javnog bilježnika. Kod javnog bilježnika ponesite osobnu iskaznicu ili putovnicu (obvezna za strane državljane), popis djelatnosti i potvrdu o rezervaciji imena tvrtke (ako ju imate). Obvezna je nazočnost svih osnivača. Javni bilježnik sastavlja i ovjerava potrebne dokumente. Popis javnih bilježnika. Trošak javnog bilježnika iznosi nešto više od 500 kuna.   Nakon ovjera, javni bilježnik dokumentaciju prosljeđuje elektroničkim putem hitro.hr-u.

3. Banka

S ovjerenom dokumentacijom otiđite u banku i izvršite uplatu temeljnog kapitala (10 kn) te sudske pristojbe (60 kn). Temeljni kapital uplaćuje se na prolazni račun banke. Banka odmah izdaje potvrdu o uplati osnivačkog pologa za potrebe registracije tvrtke kod Trgovačkog suda.

4. Preuzimanje rješenja

Nakon izvršenih uplata ponovno otiđite kod bilježnika / hitro.hr koji će kompletirati predmet i proslijediti ga na nadležni Trgovački sud elektroničkim putem. Ukoliko je dokumentacija ispravna i potpuna, Trgovački sud će izvršiti upis te elektroničkim putem dostaviti bilježniku /hito.hr-u Rješenje o upisu u sudski registar i Potvrdu o OIB-u društva.

5. Izrada pečata

Za izradu pečata potrebna je kopija Rješenja o upisu u sudski registar. Trošak izrade pečata je 150-200 kn.

6. Državni zavod za statistiku

Isprintajte, popunite i ovjerite potpisom i pečatom RPS obrazac koji je potreban za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku (dodjela matičnog broja i šifre glavne djelatnosti). Otiđite u DSZ, u Zagrebu Branimirova 19, predajte RPS-1 obrazac i presliku Rješenja o upisu u sudski registar te će Vam odmah biti dodijeljena Obavijest.

7. Otvaranje žiro računa

U banci  otvorite žiro-račun tvrtke i zatražite prijenos osnivačkog pologa društva na žiro-račun društva. Ponesite Rješenje o upisu u sudski registar i Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta. U banci ćete dobiti Potpisni karton koji će Vam trebati prilikom prijave u Poreznoj upravi.

8. Mirovinsko i zdravstveno

Društvo, vlasnika društva i zaposlenike društva je potrebno prijaviti u sustav mirovinskog osiguranja e-mirovinsko, a što je ujedno i prijava na zdravstveno osiguranje.

9. Porezna uprava

Nakon upisa u sudski registar i registar Državnog zavoda za statistiku potrebno je izvršiti prijavu društva u poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu društva, radi upisa u registar obveznika poreza na dobit i PDV-a. Na uvid je potrebno dati rješenje o upisu u sudski registar, Obavijest o razvrstavanju po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti te potpisni karton.

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.