Edukacija

Razvoj projektne ideje i prijava projekta na EU fondove

Cilj seminara je naučiti polaznike kako na temelju vlastite projektne ideje izraditi projektnu prijavu za natječaj iz EU fondova.Tijekom seminara, polaznici će biti upoznati s cjelokupnim postupkom, od osmišljavanja, pripreme, prijave pa do provođenja projekata sufinanciranih sredstvima iz EU fondova.

Seminar započinje kratkim teoretskim uvodom o glavnim politikama Europske unije i operativnim programima koji daju temeljni strateški okvir za ulaganja iz EU fondova. Nakon uvodnog dijela, polaznici se upoznaju s metodologijom upravljanja projektnim ciklusom, osnovnom skupinom alata za pripremu i upravljanje projektima sufinanciranih sredstvima iz EU fondova.

U okviru ove metodologije, obrađivat će se glavne faze pripreme projekta, od osmišljavanja ideje do razrade aktivnosti: pristup logičkog okvira, relevantnost projekta, vremensko planiranje, analiza rizika, održivost projekta i priprema proračuna. Polaznike će se, također, upoznati s evaluacijom projekata te s natječajnom dokumentacijom i načinom prijave projekata. Seminar uključuje kombinaciju predavanja i vježbi za polaznike, s primjerima iz prakse, praktičnim zadacima, s izrazito visokim stupnjem interakcije s polaznicima.  Očekivani broj polaznika po seminaru je do 20 polaznika.

Trener: Domagoj Troha

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.