Ana Jergović

Područje: marketing

Ana Jergović direktorica je kreativne agencije IDEOTEKA koju je suosnovala nakon deset godina bavljenja komunikacijama i marketingom na području JI Europe. Ime agencije nastalo je iz njene svrhe – vizualnog i verbalnog oblikovanja komunikacijskih strategija koje se temelje na IDEJI.

Diplomirala je njemačku i talijansku književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i zatim završila Executive MBA program na COTRUGLI Business School. U istoj poslovnoj školi bila je zaposlena kao direktorica marketinga zadužena za razvijanje branda škole i koordiniranje marketinških aktivnosti u sedam država.

Posebno su joj prirasli srcu startup projekti, zbog energije i entuzijazma koji stoje iza svježih ideja. Mentorica je za područje marketinga u Startup inkubatoru Grada Rijeke te u projektu Creative Startup Grada Rijeke.