Ana Šarić

Ana Šarić diplomirana je pravnica s dugogodišnjim iskustvom u odvjetništvu.

S usmjerenjem na pravo društava i trgovačko pravo kao primarnim granama prava u dosadašnjem poslovanju zastupala je i pružala usluge brojnim domaćim i inozemnim pravnim osobama.

U samostalnom radu te u suradnji s odvjetničkim uredom Helene Marinović sudjelovala je u nekim od značajnih investicijskih i poslovnih projekata u Republici Hrvatskoj. Radila je na postupcima dubinskih snimanja renomiranih trgovačkih društava, kao i pri realizaciji joint venture projekata pravnih soba u većinskom privatnom i državnom vlasništvu.

Iza nje je dugogodišnja suradnja u nekim od najsloženijih stečajnih postupaka i postupaka predstečajnih nagodbi gdje stječe veliko iskustvo u problematici okončanja poslovanja i zatvaranja trgovačkih društava.

U svom poslovanju podupire razvoj malog i srednjeg poduzetništva, posebice podržava startup projekte i poticanje razvoja poduzetništva kroz poduzetničke inkubatore, coworking zone i druge oblike mrežnog razvoja i suradnje.