Strategije i taktike poslovnog pregovaranja

Napomena: Ova edukacija održava se UŽIVO na lokaciji Vodnikova 12/2, 10000 Zagreb. Nastavak ove edukacije je Pregovaranje s teškim pregovaračima, a uvjet za pohađanje nastavka je sudjelovanje na ovoj radionici.   Biti uspješan pregovarač zahtjeva visoku razinu razvijenih kompetencija kao što su pregovarački komunikacijski proces u kojem morate znati kako prepoznati pregovaračke strategije druge strane, … Nastavi čitati Strategije i taktike poslovnog pregovaranja