Kako likvidirati društvo (d.o.o. i j.d.o.o.)?

 

1. Odluka o prestanku društva

Vlasnici odnosno članovi društva donose odluku o prestanku društva. Ta odluka podrazumijeva prestanak poslovanja i brisanje društva iz sudskog registra trgovačkog suda.

 

Takvom odlukom članovi društva dobrovoljno započinju postupak likvidacije u kojem se provodi niz radnji radi podmirenja otvorenih obveza, dovršetka tekućeg poslovanja te u konačnici brisanja društva iz sudskog registra.

2. Pretpostavke za likvidaciju društva

Likvidacija društva provodi se kada je imovina društva veća od obveza društva, u suprotnom provodi se stečajni postupak.

 

Sudski registar će po službenoj dužnosti provesti postupak brisanja društva bez provođenja postupka likvidacije kada društvo ima imovinu neznatne vrijednosti ili nema imovinu uopće i 3 godine zaredom nije postupilo po zakonskoj obvezi objavljivanja godišnjih financijskih izvješća. Ova odredba prepoznata je u javnosti kao način jednostavnog i besplatnog gašenja poslovanja i brisanja društva, ali nepostupanje po zakonskoj obvezi o objavi godišnjih financijskih izvješća podliježe prekršajnoj odgovornosti

3. Početak postupka likvidacije

Odluka članova društva o prestanku društva mora biti u obliku javnobilježničke isprave. Likvidaciju provode članovi uprave kao likvidatori, ali se likvidatorima se mogu imenovati i druge osobe, fizičke ili pravne.

 

Sudskom registru podnosi se prijava za upis odluke o prestanku društva, upis likvidatora i njihovih ovlaštenja za zastupanje. Po podnesenoj prijavi sud donosi rješenje kojim se u registar upisuje početak postupka likvidacije, upis likvidatora i ovlasti za zastupanje, a tvrtka dobiva oznaku „u likvidaciji“ (npr. DRUŠTVO d.o.o. postaje DRUŠTVO d.o.o. u likvidaciji). Odluka o prestanku društva objavljuje se na internetskim stranicama sudskog registra.

 

Zbog promjene imena, nakon ishođenja rješenja suda, društvo treba izraditi novi pečat s promijenjenim nazivom tvrtke društva.

4. Poziv vjerovnicima

Nakon upisa odluke o prestanku društva u sudski registar, uz upućivanje na prestanak društva moraju se pozvati vjerovnici društva da prijave svoje tražbine.

 

Poziv se mora objaviti u glasilu društva ako ga društvo ima i na internetskoj stranici sudskog registra, s naznakom da vjerovnici prijave društvu svoje tražbine u roku od 6 mjeseci od dana objave poziva, odnosno 2 mjeseca od dana objave poziva kod j.d.o.o.. Poznate vjerovnike treba posebno obavijestiti.

5. Dužnosti likvidatora

Likvidatori su dužni okončati poslove koji su u tijeku, naplatiti tražbine, unovčiti imovinu društva i podmiriti vjerovnike. Likvidatori su dužni i izraditi početna likvidacijska financijska izvješća i izvješće o stanju društva. Članovi društva moraju usvojiti odluku o utvrđenju početnih likvidacijskih financijskih izvješća i dati razrješnicu (odobrenje rada) likvidatorima.

 

Ako likvidatori na temelju prijavljenih tražbina utvrde da imovina društva nije dovoljna za to da se podmire sve tražbine vjerovnika s kamatama, moraju odmah obustaviti postupak likvidacije i predložiti provođenje stečajnog postupka.

 

Po podmirenju svih obveza društva likvidatori sastavljaju izvješće o provedenoj likvidaciji te prijedlog o podjeli imovine, a izvješće i prijedlog također moraju prihvatiti članovi društva. Imovina društva može se podijeliti članovima društva tek po proteku godine dana, odnosno 6 mjeseci kod j.d.o.o., od dana objave poziva vjerovnicima da prijave svoje tražbine.

6. Trajanje postupka likvidacije

Trajanje postupka likvidacije ovisi o konkretnom slučaju, posebice o količini poslova koji se moraju dovršiti, dugovima i imovini koja se treba unovčiti. S obzirom na rokove za prijavu tražbina i sve popratne radnje na sudskom registru, postupak likvidacije traje minimalno 7-8 mjeseci (prosječno oko godinu dana), a za j.d.o.o. minimalno 3 – 4 mjeseca.

7. Troškovi postupka likvidacije

U troškove likvidacije prije svega ulaze troškovi javnog bilježnika te javnobilježničke i sudske pristojbe. Ako osim prijava za upis u sudski registar javni bilježnik sastavlja i sve akte koji se predaju uz prijave, ukupni trošak za obje prijave – početnu i završnu, zajedno sa svim pristojbama, iznosi oko 3.000,00 kn, a za j.d.o.o. oko 600,00 kn.

 

Uz navedene troškove društva mogući su i troškovi odvjetnika, knjigovodstva te troškovi vezani uz prodaju imovine radi namirenja vjerovnika.

8. Nastavljanje društva

Sve dok ne počne podjela imovine članovima društva, članovi društva mogu zaustaviti postupak likvidacije, odnosno donijeti odluku da se društvo nastavlja. U tom slučaju livkdidatori moraju podnijeti sudskom registru prijavu za upis nastavljanja društva.

9. Završetak postupka likvidacije

Nakon podjele imovine članovima društva, usvajanja zaključnih likvidacijskih izvješća i izvješća o provedenoj likvidaciji te davanja razrješnice likvidatorima društva, likvidatori podnose sudskom registru prijavu za upis brisanja društva.

 

Društvo prestaje brisanjem iz sudskog registra, o čemu sud donosi posebno rješenje, a po završetku postupka likvidacije sudu se predaju na čuvanje poslovne knjige, pečati i dokumentacija društva.

 

Ana Šarić

Diplomirana pravnica s dugogodišnjim iskustvom u odvjetništvu. S usmjerenjem na pravo društava i trgovačko pravo kao primarnim granama prava u dosadašnjem poslovanju zastupala je i pružala usluge brojnim domaćim i inozemnim pravnim osobama. Iza nje je dugogodišnja suradnja u nekim od najsloženijih stečajnih postupaka i postupaka predstečajnih nagodbi gdje stječe veliko iskustvo u problematici okončanja poslovanja i zatvaranja trgovačkih društava.

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.