Programi potpore

Ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih COVID-19 na izravno trženje poljoprivrednim proizvodima

Datum objave: 9. listopada 2020.

izravno trzenje poljoprivrednim proizvodima plavi ured

Predmet i trajanje javnog poziva

Predmet poziva je prikupljanje prijava za dodjelu potpora radi ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19 na izravno trženje poljoprivrednim proizvodima na tržištu Grada Zagreba.

Poljoprivredni proizvodi na koje se odnosi ovaj javni poziv su: voće, povrće, mlijeko, med, jaja, cvijeće, ljekovito bilje, mliječni proizvodi, vino i meso.

Korisnici

Korisnik potpore može biti fizička i pravna osoba koja posluje u organizacijskom obliku:

 • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dalje u tekstu: OPG),
 • obrt registriran za poljoprivrednu djelatnost (dalje u tekstu: poljoprivredni obrt) te
 • trgovačko društvo registrirano za poljoprivrednu djelatnost koje ima manje od 10 zaposlenih i godišnji promet ispod 2 milijuna EUR (mikro poduzeće).

Korisnici potpore razvrstavaju se u kategorije i tržišne razrede.

Kategorije korisnika potpore su:

 1. poljoprivrednik: OPG, poljoprivredni obrt ili mikro poduzeće koje izravno trži vlastitim poljoprivrednim proizvodima proizvedenim na poljoprivrednom gospodarstvu;
 2. poljoprivrednik profesionalac: OPG iz točke 1. ovog stavka kojem je nositelj upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede i obveznik je plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede, odnosno poljoprivredni obrt ili mikro poduzeće kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost;
 3. certificirani poljoprivrednik: poljoprivrednik ili poljoprivrednik profesionalac koji izravno trži vlastitim ekološkim i/ili biodinamičkim proizvodima i/ili proizvodima kojima je dodijeljena oznaka kvalitete ili dodane vrijednosti;
 4. mladi poljoprivrednik: poljoprivrednik ili poljoprivrednik profesionalac čiji nositelj poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja prijave nije navršio 41 godinu života

Tržišni razredi korisnika potpore određuju se prema njihovoj ekonomskoj veličini:

 • tržišni razred – ekonomska veličina od 500,00 – do 3.000,00 Eura;
 • tržišni razred – ekonomska veličina više od 3.000,00 do 8.000,00 Eura;
 • tržišni razred – ekonomska veličina više od 8.000,00 do 30.000,00 Eura;
 • tržišni razred – ekonomska veličina veća od 30.000 Eura.

Uvjeti za dodjelu potpore

Potporu može ostvariti fizička ili pravna osoba  koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

 1. da je upisana u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
 2. da ima prebivalište ili sjedište na području Grada Zagreba,
 3. da proizvodi poljoprivredne proizvode na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije radi izravnog trženja na tržištu Grada Zagreba,
 4. da je do epidemije koronavirusa COVID-19 vlastiti poljoprivredni proizvod stavljala na tržište Grada Zagreba i to: na tržnicama u Zagrebu, promotivno prodajnim manifestacijama u Zagrebu, vlastitim odobrenim prodajnim prostorima na kućnom pragu i/ili on line,
 5. da je za vrijeme epidemije koronavirusa COVID-19 nastavila vlastite poljoprivredne proizvode stavljati na tržište Grada Zagreba i to: na tržnicama u Zagrebu, vlastitim odobrenim prodajnim prostorima na kućnom pragu i/ili on line ili je bio u nemogućnosti proizvod stavljati na tržište Grada Zagreba, te je stvorila zalihu neprodanih proizvoda,
 6. da nema dugovanja prema proračunu Grada Zagreba i državnom proračunu,
 7. da je kao dosadašnji korisnik potpora Grada Zagreba, odobrena sredstva utrošila u skladu s ugovorom, odnosno iz drugih razloga nije izgubila pravo na dodjelu gradskih potpora u poljoprivredi i šumarstvu,
 8. da nije zatražila potporu za aktivnost za koju su sredstva već u cijelosti odobrena iz proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Grada.

Iznos potpore

Iznos potpore utvrđuje se ovisno o kategoriji i tržišnom razredu korisnika potpore.

Najviši iznos potpore u kategoriji poljoprivrednik po tržišnom razredu iznosi:

 • 1. tržišni razred 1.000,00 kuna,
 • 2. tržišni razred 2.000,00 kuna,
 • 3. tržišni razred 3.000,00 kuna,
 • 4. tržišni razred 5.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore u kategoriji poljoprivrednik profesionalac po tržišnom razredu iznosi:

 • 1. tržišni razred 3.000,00 kuna,
 • 2. tržišni razred 6.000,00 kuna,
 • 3. tržišni razred 10.000,00 kuna,
 • 4. tržišni razred 15.000,00 kuna.

Iznosi potpora uvećavaju se:

 • za 50% ako je korisnik certificirani poljoprivrednik,
 • za 50% ako je korisnik mladi poljoprivrednik.

Način i rok prijave

Prijava na javni poziv podnosi se na obrascu PMVCOVID 19 koji se može preuzeti u Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb, Avenija Dubrovnik 12/IV svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 sati, a dostupan je i na internetskoj stranici Grada Zagreba.

Prijave na javni poziv predaju se zajedno s propisanom dokumentacijom poštom preporučeno ili neposredno u pisarnicu gradske uprave na adresu:

GRAD ZAGREB
Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo
Avenija Dubrovnik 12
10000 Zagreb

Javni poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. 11. 2020.

Sva pitanja u vezi s javnim pozivom mogu se tijekom trajanja poziva poslati na e-mail: poljoprivreda@zagreb.hr najkasnije 5 dana prije isteka roka za predaju prijava na javni poziv.

Sve informacije u vezi s javnim pozivom mogu se dobiti na telefone: 658-5684, 658-5682, 658-5647, 658-5605, 610-1695 i 658-5683.

 

Više informacija o ovom natječaju saznajte na web stranicama Grada Zagreba.

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.