Programi potpore

Tranzicija na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Datum objave: 4. srpnja 2022.

tranzicija energetski resursno i ucinkovito gospodarstvo plavi ured

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo“ kojim će poduprijeti bržu prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima te utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.

Raspoloživi iznos sredstava po ovom Pozivu je 1.900.000.000,00 HRK

Predmet Poziva

Predmet Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih privatnih poduzeća iz energetski intenzivnih industrija. Ulaganja se odnose na promicanje kružnog gospodarstva, odnosno uvođenje resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, kao i na smanjenje štetnih emisija energetski intenzivnih industrija.

Iznos i intenzitet potpore

 • za mala i srednja poduzeća: od 750.000,00 do 7.500.000,00 HRK
 • za srednje kapitalizirana poduzeća: od 2.000.000,00 do 35.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore ovisi o vrsti ulaganja, lokaciji ulaganja i veličini poduzeća  i može se kretati od 35-80%.

Najviša ukupna vrijednost projekta (zbroj prihvatljivih i neprihvatljivih troškova) ne može biti viša od 10 milijuna eura, bez PDV-a.

Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelji moraju biti malo ili srednje poduzeće ili privatno srednje kapitalizirano poduzeće, pod uvjetom da dokažu da planirana ulaganja doprinose u vrijednosti od najmanje 20% ostvarivanju barem jednom od sljedećih ciljeva:

 • promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama;
 • dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje  inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija.

Prihvatljivi su prijavitelji iz energetski intenzivnih industrija, što uključuju sljedeće razrede djelatnosti unutar sektora C Prerađivačka industrija (prema NKD 2007):

 • 10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
 • 11 Proizvodnja pića
 • 13 Proizvodnja tekstila
 • 14 Proizvodnja odjeće
 • 16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
 • 17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
 • 18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
 • 20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
 • 21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmac. priprabvaka
 • 22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
 • 23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
 • 24 Proizvodnja metala
 • 25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
 • 28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n
 • 31 Proizvodnja namještaja

Prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi

 • početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja u poslovne procese (npr. trošak gradnje i/ili rekonstrukcije zgrada, trošak strojeva i opreme za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2, uvođenje rješenja za optimizaciju postojećih proizvodnih i radnih procesa (ERP, CRM, Ecommerce, itd), nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva, troškovi informatičko-komunikacijskih rješenja i sl.)
 • ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje električne/toplinske/rashladne energije iz obnovljivih izvora (npr. postavljanje sustava za proizvodnju električne ili toplinske/rashladne energije i sl.)
 • provedba energetskog pregleda poduzeća za mala i srednja poduzeća
 • priprema tehničke dokumentacije, upravljanje projektom i revizija projekta

Rok i način prijave

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO

 • od 1. rujna 2022. godine u 11.00 sati do 19. prosinca 2022. godine u 11.00 sati.

Više informacija o ovom natječaju saznajte na službenim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.