Programi potpore

Promocija poljoprivrednih proizvoda

Datum objave: 1. listopada 2020.

promocija poljoprivrednih proizvoda plavi ured 2020

Predmet natječaja

Predmet ovoga natječaja je prikupljanje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti male vrijednosti za promociju poljoprivrednih proizvoda u 2020. godini.

Vrsta i visina financijske potpore

Potpore se dodjeljuju  iz Proračuna Grada Zagreba kao bespovratna novčana sredstva u obliku subvencija za aktivnosti:

 1. sudjelovanje na promotivnim manifestacijama – sajmovi, natjecanja, izložbe i dr.
 2. promotivne i marketinške aktivnosti.

Maksimalan iznos potpore je 10.000,00 kuna godišnje po korisniku za svaku aktivnost.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 350.000,00  kuna.

Korisnici potpore

Korisnik potpore je poduzetnik koji posluje u organizacijskom obliku: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), obrt, trgovačko društvo ili zadruga koji kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

 • ima prebivalište ili sjedište na području Grada Zagreba,
 • nema dugovanja prema proračunu Grada Zagreba i državnom proračunu,
 • u slučaju da je korisnik dosadašnjih potpora Grada Zagreba, prethodno odobrena proračunska sredstva Grada Zagreba utrošio je namjenski i u skladu s ugovorom, odnosno iz drugih razloga nije izgubio pravo na dodjelu gradskih poticajnih sredstava u poljoprivredi i šumarstvu,
 • nije zatražio potporu za aktivnost za koju su sredstva već u cijelosti odobrena iz proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Grada.

Prihvatljivi troškovi i uvjeti dodjele

 1. SUDJELOVANJE NA PROMOTIVNIM MANIFESTACIJAMA

Prihvatljivi troškovi za aktivnost sudjelovanja na promotivnim manifestacijama su:

 • kotizacijski troškovi,
 • troškovi najma i uređenja prodajnog/promotivnog/izlagačkog prostora,
 • troškovi smještaja.

Uvjeti za dodjelu potpora male vrijednosti za aktivnost sudjelovanje na promotivnim manifestacijama su:

 • da je podnositelj prijave upisan u Upisnik poljoprivrednika,
 • da je podnositelj prijave u tekućoj godini sudjelovao na promotivnim manifestacijama na kojima je promovirao/prodavao/izlagao vlastite poljoprivredne proizvode u skladu s proizvodnjom na poljoprivrednom gospodarstvu.
 1. PROMOTIVNE I MARKETINŠKE AKTIVNOSTI

Prihvatljivi troškovi za promotivne i marketinške aktivnosti su:

 • troškovi izrade letaka, brošura, banera i kataloga vlastitih proizvoda,
 • troškovi analize proizvoda u svrhu ocjenjivanja na natjecanjima kvalitete proizvoda.

Uvjeti za dodjelu potpora male vrijednosti za promotivne i marketinške aktivnosti:

 • da je podnositelj prijave upisan u Upisnik poljoprivrednika,
 • da je podnositelj prijave promovirao vlastite poljoprivredne proizvode u skladu s proizvodnjom na poljoprivrednom gospodarstvu.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak za dodjelu potpore kod korisnika koji je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a.

Način i rok podnošenja prijava

Prijava na natječaj podnosi se na obrascu DPMV PROM 2020 koji se može preuzeti u Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb, Avenija Dubrovnik 12/IV i PU Sesvete, Trg D. Domjanića 4/III, soba 39, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 sati, a dostupan je i na internetskoj stranici Grada Zagreba.

Prijave na natječaj dostavljaju se zajedno s propisanom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici s naznakom: „JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA PROMOCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2020. i to poštom preporučeno ili neposredno u pisarnicu gradske uprave na adresu:

GRAD ZAGREB
Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo
Avenija Dubrovnik 12, 10020 Zagreb

Javni natječaj će biti otvoren do 15. listopada 2020.         

Sva pitanja u vezi s natječajem mogu se tijekom trajanja natječaja poslati na e-mail: poljoprivreda@zagreb.hr  najkasnije 5 dana prije isteka roka za predaju prijava na natječaj.

Sve informacije u vezi s natječajem mogu se dobiti na telefone: 658-5684, 658-5682, 658-5647, 658-5605, 610-1695 i 658-5683.

Više informacija o ovom natječaju pročitajte na web stranicama Grada Zagreba.

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.