Programi potpore

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

Datum objave: 5. svibnja 2016.

povecanje razvoja novih proizvoda plavi ured

Ministarstvo gospodarstva objavilo je trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“

Opis

Opći cilj ovog poziva je razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poboljšanje njihove suradnje s institucijama za istraživanje i razvoj.

Kome je potpora namijenjena?

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici, a prihvatljivi partneri su poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koji doprinose svojim znanjem, resursima i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) i aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.

Aktivnosti istraživanja i razvoja moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja:

  • temeljno istraživanje,
  • industrijsko istraživanje,
  • eksperimentalni razvoj,
  • studije izvedivosti.

Projektni prijedlog može se sastojati od jedne ili kombinacije nekoliko prihvatljivih kategorija istraživanja i razvoja.

Intenzitet potpore

Intenzitet potpore za svakog Korisnika ne premašuje:

  • 100 % prihvatljivih troškova za temeljno istraživanje;
  • 50 % prihvatljivih troškova za industrijsko istraživanje;
  • 25 % prihvatljivih troškova za eksperimentalni razvoj;
  • 50 % prihvatljivih troškova za studije izvedivosti.

Trajanje provedbe projekta

Razdoblje provedbe projekta je razdoblje od početka obavljanja aktivnosti Projekta, do završetka obavljanja predmetnih aktivnosti. Razdoblje trajanja provedbe projekta je najviše do 48 mjeseci od dana kada počinje provedba, odnosno najkasnije 30. lipnja 2023. godine (ovisno što nastupi prije).

Upute za prijavitelje i sva prateća dokumentacija objavljeni su na stranicama Ministarstva gospodarstva.

Prijavitelji mogu kontinuirano postavljati pitanja za vrijeme trajanja Poziva. Odgovori će biti objavljeni tijekom postupka dodjele na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.mingo.hr u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem e-pošte na adresu: IRI@mingo.hr.

 

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.