Programi potpore

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II

Datum objave: 17. prosinca 2019.

povecanje razvoja novih proizvoda 2019

Cilj poziva

Razvoj novih proizvoda (dobara i usluga) unutar jedne ili više odabranih IRI tema u sklopu Pozivom identificiranih tematskih i pod-tematskih prioritetnih područja S3, putem jačanja kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije te poticanja suradnje između poduzetnika i institucija za istraživanje i razvoj.

Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 770.000.000,00 kn.

Raspoloživa sredstva po prijavitelju

Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 30.000.000,00 HRK po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 1.000.000,00 HRK.

Predviđeni intenzitet potpore

A) Potpore za projekte istraživanja i razvoja

Potpore za projekte istraživanja i razvoja u okviru ovog Poziva bit će dodijeljene poduzetnicima u svrhu provođenja vlastitih (in-house), ugovornih ili kolaborativnih istraživačko-razvojnih projekata usmjerenih na razvoj novih ili značajno poboljšanih proizvoda i usluga.

Potpora će biti dodijeljena ako je projekt istraživanja i razvoja u potpunosti obuhvaćen jednom ili više sljedećih kategorija:

 1. industrijsko istraživanje (TRL 2-4);
 2. eksperimentalni razvoj (TRL 5 – 8);
 3. studija izvedivosti.

Intenzitet potpore za svakog prijavitelja/partnera ne premašuje:

 • 50% prihvatljivih troškova za industrijsko istraživanje;
 • 25% prihvatljivih troškova za eksperimentalni razvoj;
 • 50% prihvatljivih troškova za studije izvedivosti.

Intenzitet potpore za industrijsko istraživanje može se povećati s 50% do maksimalnog intenziteta potpore od 80% prihvatljivih troškova, kako slijedi:

 • za 10 postotnih bodova za srednja poduzeća i za 20 postotnih bodova za mikro i mala poduzeća;
 • za 15 postotnih bodova ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

– projekt uključuje učinkovitu suradnju (potrebno definirati prilikom predaje projektnog prijedloga u Sporazumu o partnerstvu):

 1. među više poduzetnika od kojih je najmanje jedan MSP, a niti jedan poduzetnik sam ne snosi više od 70% prihvatljivih troškova; ili
 2. između jednog poduzetnika i jedne ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja, pri čemu ta organizacija/organizacije snosi/e najmanje 10%, a najviše 50% prihvatljivih troškova i imaju pravo na objavljivanje vlastitih rezultata istraživanja;

– rezultati projekta priopćuju se širokom krugu javnosti na konferencijama, objavom, u repozitorijima s javnim pristupom, ili besplatnim računalnim programima i računalnim programima s otvorenim kodom.

Intenzitet potpore za eksperimentalni razvoj može se povećati sa 25% do maksimalnog intenziteta potpore od 60% prihvatljivih troškova kako slijedi:

 • za 10 postotnih bodova za srednja poduzeća i za 20 postotnih bodova za mikro i mala poduzeća;
 • za 15 postotnih bodova ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

– projekt uključuje učinkovitu suradnju:

 1. među poduzetnicima od kojih je najmanje jedan MSP, a niti jedan poduzetnik sam ne snosi više od 70% prihvatljivih troškova; ili
 2. između jednog poduzetnika i jedne ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja, pri čemu ta organizacija/organizacije snosi/e najmanje 10% a najviše 50% prihvatljivih troškova i imaju pravo na objavljivanje vlastitih rezultata istraživanja;

– rezultati projekta priopćuju se širokom krugu javnosti na konferencijama, objavom, u repozitorijima s javnim pristupom, ili besplatnim računalnim programima i računalnim programima s otvorenim kodom.

Intenziteti potpora za dio projekta koji se odnosi na studije izvedivosti mogu se povećati sa 50% do maksimalnog intenziteta potpore od 70% prihvatljivih troškova, odnosno:

– za 10 postotnih bodova za srednja poduzeća,

– za 20 postotnih bodova za mala poduzeća.

 

B) Regionalne potpore za ulaganje

Intenzitet regionalne potpore za ulaganje izračunava se u skladu s Kartom regionalnih potpora za Republiku Hrvatsku i Zaključkom Vlade RH od 24. travnja 2014. godine te iznosi:

 1. a) 45% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća;
 2. b) 35% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća;
 3. c) 25% prihvatljivih troškova za velika poduzeća.

 

Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnik.

Prihvatljivi partneri

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu.

Prihvatljivi partneri:

a) su poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koji doprinose svojim znanjem, resursima (stručnim, financijskim, iskustvenim i administrativnim kapacitetima) i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja.

Partner koji nema sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH, može sudjelovati u projektu s najviše 15% prihvatljivih troškova projekta. U okviru projekta može sudjelovati samo jedan takav partner. Prijavitelj je u navedenom slučaju dužan opisati razloge zašto je nužan strani partner.

Prihvatljive aktivnosti

 1. Aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) koje moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja:
 • industrijsko istraživanje,
 • eksperimentalni razvoj,
 • studije izvedivosti.

Projektni prijedlog može se sastojati od jedne ili kombinacije nekoliko prihvatljivih kategorija istraživanja i razvoja. U slučaju da projektni prijedlog sadrži aktivnosti koje se odnose na različite kategorije istraživanja i razvoja, za svaku od aktivnosti primjenjivati će se posebni intenziteti potpora sukladno Tablici 3. Vrste i intenzitet potpora iz točke 1.7 Uputa za prijavitelje vezano uz maksimalni intenzitet potpore.

Dio projekta kojem je dodijeljena potpora može uključivati i studije izvedivosti kojima se ocjenjuje i analizira potencija projekta. Izrada studije izvedivosti ne može biti jedina aktivnost u projektu nego nastavak aktivnosti industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja u okviru istog projektnog prijedloga.

 1. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja.

Navedena aktivnost ne može se provoditi samostalno, nego isključivo u kombinaciji s aktivnostima istraživanja i razvoja navedenim pod rednim brojem 1.

Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu nisu prihvatljive za organizacije za istraživanje i širenje znanja koje na Projektu sudjeluju u ulozi partnera.

Rok i način prijave

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 31. siječnja 2020. godine u 11:00:00 sati do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati.

Više informacija o ovom najtečaju, kao i projektnoj dokumentaciji pročitajte na web stranicama sustava eFondovi.

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.