Programi potpore

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Datum objave: 26. studenoga 2020.

povecanje energetske ucinkovitosti plavi ured
 1. Cilj poziva

Cilj poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i  mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Uz mjere energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, projektni prijedlog može uključivati i mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu, koje su isključivo povezane s proizvodnim procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene (kao što su uredske zgrade, proizvodne hale i sl.). U tom slučaju, podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje ukupne isporučene energije i isporučene energije za grijanje/hlađenje od najmanje 40% u odnosu na potrošnju ukupne isporučene energije i ukupne isporučene energije za grijanje i hlađenje prije provedbe mjera.

 1. Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog poziva je 266.000.000,00 kuna.

 1. Raspoloživa sredstva po prijavitelju

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz EFRR-a koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog poziva je:

 • najniži iznos 200.000,00 kuna
 • najviši iznos 20.000.000,00 kuna.
 1. Predviđeni intenzitet potpore

Maksimalni intenzitet sufinanciranja prihvatljivih troškova projekta iz bespovratnih sredstava EFRR-a, ovisno o veličini poduzeća i kategorijama aktivnosti, izračunava se u skladu s Programom dodjele državnih potpora za promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u poduzećima iz Dodatka 3. Poziva i Programom dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) za promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u poduzećima iz Dodatka 4. Poziva i iznosi kako slijedi:

povecanje energetske ucinkovitosti 2020 plavi ured

 1. Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/07, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda.

U skladu s gore navedenim opisom i Odlukom, prihvatljivi su prijavitelji koji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33.

Projektni prijedlozi mogu uključivati samo mjere koje se odnose na prihvatljive djelatnosti i to uz uvjet da djelatnosti koje su isključene iz djelokruga ovog Poziva ne ostvaruju korist od potpore dodijeljene temeljem ovog Poziva, a što će se dokazivati tijekom provedbe projekta.

Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

 1. Prihvatljive aktivnosti

 • Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije;
 • Aktivnosti energetske obnove
  • Podaktivnost 1: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima;
  • Podaktivnost 2: Energetska obnova zgrada.
 • Aktivnosti upravljanja projektom i administracije te aktivnosti informiranja i vidljivosti
 1. Geografska ograničenja

Projekti se moraju provoditi u prihvatljivom zemljopisnom području, odnosno u Republici Hrvatskoj.

 1. Rok i način prijave

Projektni prijedlog treba biti popunjen i podnesen putem sustava eFondovi, koristeći obrasce koji su sastavni dio Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Dokumentacija mora biti izrađena na hrvatskom jeziku, a ona izdana od strane nadležnih tijela drugih država mora biti prevedena na hrvatski jezik te ovjerena od strane sudskog tumača.

povecanje energetske ucinkovitosti rokovi

Više informacija o ovom natječaju pronađite na poveznici.

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.