Programi potpore

Potpore inovatorima Grada Zagreba 2020.

Datum objave: 1. srpnja 2020.

potpora inovatori plavi ured zg small

Grad Zagreb objavio je Javni natječaj za dodjelu potpora inovatorima koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje. Ovaj se program provodi od 1998. godine i prvi je takav program u Republici Hrvatskoj. Natječaj se raspisuje jednom godišnje, a do sad je odobreno i isplaćeno više od 400 potpora u ukupnom iznosu od preko 6 milijuna kuna. Natječaj za 2020. godinu otvoren je zaključno do 31. kolovoza 2020. godine.

Kome je potpora namijenjena?

Korisnici potpora mogu biti:

 • obrti;
 • djelatnosti slobodnih zanimanja;
 • mikro, mala i srednja trgovačka društva, ustanove u vlasništvu fizičkih osoba i zadruge.

Potpore se dodjeljuju inovatorima koji su podnositelji zahtjeva za zaštitu industrijskog vlasništva ili nositelji prava industrijskog vlasništva i koji razvijaju inovacije za poduzetničko korištenje sa sjedištem na području grada Zagreba.

Kriteriji za dodjelu potpora

Izbor inovacija za koje će se odobriti potpore obavlja se prema sljedećim kriterijima:

 • ocjena dokumentacije za zaštitu industrijskog vlasništva;
 • pokazatelji izgleda za komercijalizaciju inovacije;
 • osvojene nagrade i priznanja na domaćim i inozemnim izložbama inovacija;
 • ekološka podobnost i energetska prihvatljivost inovacije;
 • tehnička složenost inovacije;
 • pripadnost ciljnoj skupini (žena, mladi do 30 godina, osoba s invaliditetom, pripadnik romske nacionalne manjine).

Prihvatljivi troškovi

 • stjecanje zaštite industrijskog vlasništva u zemlji i inozemstvu;
 • razvoj i tehničko-tehnološka obrada inovacija;
 • sufinanciranje promidžbenih aktivnosti;
 • sufinanciranje analize tržišta.

Potpore se neće odobriti za inovacije

 • za koje nije pokrenut postupak zaštite industrijskog vlasništva ili u slučaju da je postupak pokrenut, ali je rješenjem Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo prijava odbačena ili je odbijen zahtjev za zaštitu industrijskog vlasništva;
 • za koje je potpora za istu namjenu već bila odobrena;
 • koje su razvijene do razine gotovog proizvoda i koje se na tržištu nalaze u velikim serijama;
 • po isteku 5 ili više godina od zadnje odobrene potpore za tu inovaciju,
 • za koje je dodijeljeno manje od 15 (petnaest) bodova.

Visina potpore

Najniži pojedinačni iznos potpore je 10.000,00 kuna, a najviši 40.000,00 kuna.

Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo za jednu inovaciju u istoj kalendarskoj godini.

Sredstva za iznos poreza na dodanu vrijednost dužan je osigurati korisnik potpore. Odobrene i dodijeljene potpore na temelju ovog natječaja smatraju se potporama male vrijednosti.

Dokumentacija za prijavu

Tekst natječaja, potrebni obrasci i Pravilnik dostupni su na poveznicama navedenim ispod:

Rok i način prijave

Zahtjev za dodjelu potpora inovatorima, s pripadajućom dokumentacijom, dostavlja se u roku 60 dana od dana objave ovoga javnog natječaja preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o. (Plavi ured), Vodnikova 12/2, Zagreb.

Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi neće se razmatrati.

Za dodatne informacije obratite se na e-mail adresu aleksandar.grozdanic@plaviured.hr ili na telefon 01/099/ 3667-149.

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.