Programi potpore

Poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama 2020.

Datum objave: 12. lipnja 2020.

oticanje poduzetnistva u kulturnim i kreativnim industrijama plavi ured

Ministarstvo kulture objavilo je Javni poziv za Poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2020. godinu.       

Predmet poziva

Predmet Javnog poziva dodjela je bespovratnih sredstava za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2020. godini za sljedeća područja:

 1. Izvedbene umjetnosti
 2. Književno-nakladnička i knjižarska djelatnost
 3. Vizualne umjetnosti
 4. Audiovizualne djelatnosti (sukladno Zakonu o audiovizualnim djelatnostima

Ciljevi i prioriteti poziva

Cilj poziva je potaknuti aktivnosti usmjerene na prilagodbu poslovnih modela proizvodnje i distribucije kulturno umjetničkih sadržaja kako bi se u novonastalim okolnostima COVID-19 olakšala dostupnost i omogućio pristup širem krugu korisnika i publike.

Ograničenja javnog okupljanja, pojačane mjere opreza te povećani zdravstveni rizik onemogućavaju redovnu provedbu kulturnih aktivnosti, pristup publici, korisnicima i tržištu čime je ugroženo poslovanje kulturnog i kreativnog sektora.

Ovaj javni poziv usmjeren je na osmišljavanje i uspostavu alternativnih načina i modela poslovanja kojima bi se ublažio negativni utjecaj pandemije koronavirusa na likvidnost kulturnih i kreativnih industrija te s ciljem dugoročne primjene i iskoristivosti novih rješenja u daljnjem poslovanju.

Posebno će se vrednovati i poticati kreativno i interdisciplinarno umrežavanje, naročito među domaćim partnerima, radi ostvarivanja navedenih ciljeva.

Prihvatljivi prijavitelji

Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a prijavu mogu podnijeti gospodarski subjekti koji djeluju u navedenim područjima.

Javni poziv obuhvaća sljedeća umjetnička područja:

 1. Izvedbene umjetnosti
 2. Književno-nakladnička i knjižarska djelatnost
 3. Vizualne umjetnosti
 4. Audiovizualne djelatnosti, sukladno Zakonu o audiovizualnim djelatnostima.

Pravo prijave imaju:

 • trgovačko društvo i zadruga (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti),
 • obrt,
 • ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti),
 • umjetnička organizacija,
 • djelatnosti slobodnih zanimanja (uključujući umjetnike koji obavljaju samostalnu djelatnost).

Iznos i intenzitet potpore

Najniža pojedinačna potpora iznosit će 30.000,00 kuna, a najviša 350.000,00 kuna.

Potpore se odobravaju u visini do 85% prihvatljivih troškova predloženoga projekta. Napomena: porez na dodanu vrijednost nije prihvatljivi trošak.

Prihvatljive aktivnosti

Podržat će se sljedeće aktivnosti i troškovi*:

 • prilagodba pristupa kulturno umjetničkim sadržajima u fizičkom i online okruženju (troškovi tehničke produkcije, uvođenje ili prilagodba digitalnih uređaja, ugradnja zaštitne opreme, provođenje preporuka sprječavanja infekcije i sl.)
 • troškovi neophodnog osoblja, proizašli iz potrebe prilagodbe novonastalim okolnostima (sufinanciranje dijela plaće, honorarni suradnici)
 • promidžba
 • prilagodba prostora (uključujući trošak najma prostora do 30 % odobrenih sredstava) i proizvodnih procesa, nabava opreme.

* osim dodatnih troškova vezanih uz snimanja filmova, nastalih uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19.

Neprihvatljivi troškovi

Neprihvatljivi troškovi:

 • porez na dodanu vrijednost (bez obzira na to je li poduzetnik u sustavu PDV-a)
 • troškovi opreme, usluga i radova koje isporučuju ili obavljaju partnerski i povezani subjekti s podnositeljem prijave,
 • troškovi formalne naobrazbe,
 • troškovi nastali prije datuma potpisivanja ugovora
 • carinske i uvozne pristojbe,
 • novčane kazne i troškovi parničenja,
 • bankovne naknade, troškovi jamstava i slični troškovi,
 • troškovi pretvaranja, naknade i gubitci po tečajnim razlikama vezani uz bilo koji devizni račun,
 • stavke troškovnika za koje su osigurana sredstva iz drugih izvora,
 • troškovi za koje je Ministarstvo kulture već odobrilo sredstva u okviru financiranja programske djelatnosti prijavitelja,
 • svi troškovi koji ne ulaze u okvire navedene u točci prihvatljivih troškova.

Način i rok prijave 

Rok prijave na ovaj poziv je 28. lipnja 2020. godine, a prijava mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 • elektronički popunjenu ePrijavnicu,
 • obaveznu opću dokumentaciju
  • popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Izjavu su obvezni potpisati i ovjeriti i podnositelji koji dosad nisu koristili potpore male vrijednosti)
  • potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva) − ako je odobrena obročna otplata duga rješenjem Porezne uprave o obročnoj otplati, potrebno je dostaviti i preslik rješenja,
 • obaveznu programsku dokumentaciju:
  • popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  • popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o istinitosti i vjerodostojnosti podataka u prijavi
  • popunjeni Obrazac proračuna predloženog projekta (po predlošku/excel tablici).

Isti prijavitelj može podnijeti samo jednu prijavu na Javni poziv.

 

Više informacija o ovom pozivu pročitajte na poveznici.

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.