Programi potpore

ODVAŽNA – Program podrške ekonomskom osnaživanju žena

Datum objave: 13. prosinca 2018.

odvazna plavi ured 2018

IKEA i Mastercard u suradnji sa SOLIDARNOM – Zakladom za ljudska prava i solidarnost i Hrvatskim poslovnim savjetom za održivi razvoj (HRPSOR) pokreću pilot projekt financijske i stručne podrške ženama u poduzetništvu. Podrška je usmjerena na poduzetnice koje su u start-up fazi razvile svoju osnovnu liniju proizvoda ili usluga te im je potrebna dodatna podrška za ciljani razvoj poslovanja.

Ciljevi natječaja

Ciljevi ovog natječaja su:

 1. Ciljano podržati ženske poduzetničke pothvate u prelasku iz start-up faze u fazu rasta i razvoja poslovanja u skladu s načelima društveno odgovornog poslovanja.
 2. Podržati razvoj liderskih i poslovnih kompetencija unutar ženskih poduzeća, na razini liderica, radnica i timova.
 3. Doprinijeti poslovnoj uspješnosti i održivosti ženskih poduzeća, a time i kvaliteti i trajnosti radnih mjesta za žene.

Visina i trajanje potpore

Ukupna vrijednost natječajnog fonda je 250 000 kn, a visina financijske podrške po korisnici je do 75 000 kn.

Predviđeno trajanje podrške je 12 mjeseci, odnosno od 1. travnja 2019. – 31. ožujka 2020.

Uz financijsku potporu, sve korisnice programa dobit će mentorsku podršku tijekom cijele provedbe projekta razvoja poslovanja u kojoj trebaju biti spremne aktivno i redovito sudjelovati.

Kriteriji za valjanost prijave i selekcijski kriteriji

1. Vrsta poslovnog subjekta:

Na natječaj se mogu prijaviti:

 • obrti,
 • OPG-ovi,
 • mikro i mala poduzeća (j.d.o.o. ili d.o.o.),
 • zadruge, uključujući i socijalne zadruge te
 • poduzetnički projekti u sklopu neprofitnih organizacija (udruga, privatnih neprofitnih ustanova i zaklada)

koji zapošljavaju najmanje 50% žena i/ili su u pretežnom ženskom vlasništvu koji na tržištu djeluju najmanje godinu dana.

Napomena: mala poduzeća su poduzeća s aktivom do 7,5 milijuna kuna, prihodima do 15 mil. kn i do 50 zaposlenih (kriteriji Hrvatske gospodarske komore). Natječaj nije otvoren za predstavništva stranih poduzeća.

2. Faza poduzetničkog pothvata:

Na natječaj se mogu prijaviti postojeći, aktivni poduzetnički pothvati koji tržišno djeluju najmanje godinu dana te koji mogu pokazati da je njihova poduzetnička aktivnost tržišno opravdana, temeljem informacija o dosadašnjim tržišnim aktivnostima – broj i vrsta poslovnih partnera, potražnja za proizvodima i uslugama, rast prihoda ostvaren od prodaje usluga ili proizvoda u protekle dvije godine.

Napomene:

(1) Natječaj je otvoren za sve vrste poslovnih aktivnosti, s time da će prednost imati oni poduzetnički pothvati koji su usmjereni na proizvodnju i plasman vlastitih, izvornih proizvoda i usluga.

(2) Iako je natječaj otvoren i za poduzetničke pothvate koji nisu poslovali s profitom u protekle dvije godine, prednost će imati oni poduzetnički pothvati s jasnom tendencijom otvaranja novih radnih mjesta za žene, rasta prihoda i redovitog podmirivanja financijskih obveza.

3. Potpunost prijave:

U razmatranje kvalitete prijave uzet će se u obzir one prijave koje u roku dostave sve tražene informacije zadane prijavnim obrascem.

Napomena: od svih se prijaviteljica očekuje da putem e-maila budu na raspolaganju za pružanje dodatnih pojašnjenja u roku od dva radna dana tijekom prve faze selekcijskog postupka u razdoblju od 1. do 10. veljače 2019.

Selekcijski kriteriji:

 1. inovativnost poduzetničkog koncepta
 2. tržišna opravdanost poduzetničkog koncepta i dosadašnjih rezultata
 3. očekivani društveni, ekološki i ekonomski učinak poduzetničkog projekta, s naglaskom na relevantnost projekta za ekonomsko osnaživanje posebno ranjivih skupina žena na tržištu rada (žene pripadnice nacionalnih manjina, žene iz nerazvijenih područja, mlade žene, starije žene, niže obrazovane žene, žene s invaliditetom i žene s kroničnim bolestima, žene s iskustvom nasilja, azilantkinje i druge skupine žena koje imaju otežan položaj na tržištu rada).
 4. specifični doprinos i relevantnost tražene potpore u odnosu na druge dostupne izvore podrške za razvoj poslovanja ,
 5. jasnoća i logičnost predloženog akcijskog plana razvoja poslovanja, u odnosu na detektiranu prepreku, odnosno, priliku za razvoj poslovanja.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi koji će se pokrivati iz donatorskih sredstava su:

 1. marketinške i druge aktivnosti usmjerene na stvaranja/proširenje tržišta za proizvode i/ili usluge poduzeća/obrta/organizacije,
 2. nabava ili zakup opreme i alata potrebnih za unapređenje poslovanja, uključujući i carinske i administrativne troškove nabave i uvoza,
 3. troškovi edukacije usko povezane s predmetom poslovanja,
 4. troškovi vanjskih usluga savjetovanja ili pomoći u unapređenju poslovanja, proizvoda i/ili usluge,
 5. troškovi izlaganja na sajmovima i sličnim događanjima usmjerenima na B2B,
 6. troškovi vezani za uspostavu internih procedura poslovanja i unaprjeđenje radne okoline i uvjeta rada,
 7. troškovi vezani uz stjecanje uvjeta za stavljanje proizvoda na tržište i/ili ciljana vanjska tržišta (certifikati kvalitete, dokazi kvalitete),
 8. troškovi vezani uz ispunjavanje administrativnih uvjeta vezanih za stavljanje proizvoda na tržište i slično.

Neprihvatljivi troškovi

Neprihvatljivi troškovi koji se neće pokrivati iz donatorskih sredstava su:

 1. plaće zaposlenih vezane uz realizaciju projekta (očekuje se in kind doprinos prijaviteljica)
 2. putni troškovi vezani uz realizaciju projekta (očekuje se in kind doprinos prijaviteljica)
 3. dugovi i pokrivanje gubitaka ili dugovanja;
 4. kupovina putničkog vozila;
 5. pristigle kamate;
 6. troškovi koje se već financiraju iz drugih izvora;
 7. kupovina zemlje ili zgrada;
 8. zaostale obveze po osnovi taksi i poreza;
 9. zajmovi i rate za otplatu kredita;
 10. troškovi garancija, polica osiguranja, bankarskog poslovanja i tečajne razlike.

Način prijave

Prijave se dostavljaju u elektronskoj formi na e-mail adresu odvazna@solidarna.hr zaključno sa 10. veljače 2019. do kraja dana (23:59:59 sati).

Prijave dostavljene poštom ili faksom neće se uvažiti.

Više informacija o ovom natječaju može se pronaći na web stranici natječaja na www.solidarna.hr/odvazna, a dodatna pitanja se mogu postaviti na adresu odvazna@solidarna.hr zaključno sa 28. siječnja 2019. godine.

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.