Programi potpore

Kreditom do uspjeha uz Grad Zagreb

Datum objave: 4. kolovoza 2015.

Između Grada Zagreba, Ministarstva poduzetništva i 12 poslovnih banaka, potpisan je Ugovor o provedbi programa “Kreditom do uspjeha 2014.” za Mjeru 1. “Kreditom do konkurentnosti” za poticanje mikro, malih i srednjih poduzetnika.

Kome je potpora namijenjena?

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva kao što su trgovačka društva (d.o.o. i j.d.o.o.), obrti , te profitne ustanove, koji imaju sjedište i ulažu na području Grada Zagreba. Uvjet je da prijavitelji imaju ili planiraju zaposliti najmanje dva radnika s prebivalištem u Gradu Zagrebu

Sredstva kredita namijenjena su financiranju:

 • kupnje, izgradnje, uređenja ili proširenja gospodarskih objekata (stanovi isključeni),
 • kupnje nove opreme ili pojedinih dijelova nove opreme,
 • obrtna sredstva do 20% (za projekt iz uslužne djelatnosti) i do 30% (za projekt iz proizvodne djelatnosti) iznosa ukupno odobrenog kredita.

Krediti se ne odobravaju za refinanciranje postojećih kredita, odnosno zatvaranje postojećih obveza prema bankama ili drugim kreditnim/financijskim institucijama.

Uvjeti kredita

 • naknada banci je najviše 0,5 % jednokratno od iznosa odobrenog kredita;
 • visina jamstva do 1:1,5 visine odobrenog kredita;
 • uobičajeni instrumenti osiguranja u kreditnom poslovanju banke;
 • moguće jamstvo Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije sukladno Općim uvjetima i Pravilniku o izdavanju jamstava;
 • ne mora biti deponent Banke;
 • dio kredita namijenjen za osnovna sredstva Banka će doznačiti bezgotovinskom isplatom na račun dobavljača ili izvršitelja usluga za Korisnika kredita na osnovi ovjerene situacije, predračuna, računa ili ugovora o isporuci ili kupnji u visini od najmanje 90%, te isplatom Korisniku kredita na transakcijski račun do najviše 10% iznosa odobrenog kredita uz obvezno pravdanje dokumentacijom za namjensko korištenje kredita;
 • dio kredita za obrtna sredstva u cijelosti će se doznačiti na transakcijski račun Korisnika kredita uz obvezno pravdanje dokumentacijom za namjensko korištenje kredita;

Rok otplate:

 • do 10 godina – kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata,
 • do 7 godina – kupnja nove opreme ili pojedinih dijelova nove opreme,
 • poček se računa u rok otplate i iznosi: do 2 godine
 • dinamika otplate u dogovoru s Bankom.

Ministarstvo poduzetništva i obrta i Grad Zagreb subvencioniraju kamatnu stopu sa po:

 • 2 postotna poena za projekte iz proizvodne djelatnosti
 • 1 postotni poen za projekte iz uslužne djelatnosti

a razliku do visine redovne kamatne stope snosi Korisnik kredita.

Potrebna dokumentacija:

Obrazac zahtjeva za dodjelu kredita i popis potrebne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev može se dobiti:

 • na web stranici Grada Zagreba.
 • u GRADSKOM UREDU ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO, Odjel za poticanje razvoja obrta i poduzetništva i praćenje stanja u gospodarstvu, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, soba 110, 109, 106, 105 tel., 61-01-110, 61-01-109, 61-01-106, 61-01-105

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.