Programi potpore

Mikrokreditiranje uz potporu EU

Datum objave: 28. veljače 2015.

Krediti HBOR-a za mikro poduzetnike za financiranje osnovnih i/ili obrtnih sredstava, radi samozapošljavanja, osnivanja obrta i trgovačkih društava, modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja, povećanja broja novih radnih mjesta.

Kome je kredit namijenjen?

Program je namijenjen mikro poduzetnicima, fizičkim i pravnim osobama koje na dan podnošenja zahtjeva za kredit zadovoljavaju slijedeće kriterij i to:

  • do 10 zaposlenih,
  • godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2 mln EUR, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 2 mln EUR
  • do najviše 25% je u vlasništvu društva koje po kriterijima Europske unije ne spada u kategoriju malog i srednjeg poduzetnika

Program je namijenjen financiranju: osnovnih sredstava (osnivačka ulaganja, zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji, osnovno stado, podizanje dugogodišnjih nasada, razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize), i/ili obrtnih sredstava

Uvjeti kredita – krediti se odobravaju putem poslovnih banaka

Najviši iznos mikro kredita je u kunskoj protuvrijednosti 25.000,00 EUR. Cijeli iznos kredita može se koristiti za ulaganja u osnovna i /ili obrtna sredstva. PDV se ne financira.

Poček  do 1 godine

Rok otplate  do 5 godina uključujući poček i rok korištenja kredita

Krediti se odobravaju u kunama uz valutnu klauzulu.

Kamatnu stopu za krajnjeg korisnika utvrđuje poslovna banka ovisno o procjeni rizika plasmana, o čemu je dužna izvijestiti HBOR.

Cijeli iznos kredita može se koristiti za ulaganja u osnovna i /ili obrtna sredstva. PDV se ne financira.

Dodatne informacije o programu i popis poslovnih banaka putem kojih se program provodi možete naći ovdje

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.