Programi potpore

Jednokratne financijske potpore udrugama 2019.

Datum objave: 18. veljače 2019.

potpore udrugama 2018.

Predmet poziva

Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratne financijske potpore za 2019. za:

 • programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj;
 • donacije i sponzorstva;
 • obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično,
 • jačanje kapaciteta udruge (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
 • edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu),
 • podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Grada.

Prihvatljivi prijavitelji 

Na Javni poziv mogu se prijaviti udruge i druge organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s uvjetima javnog poziva prihvatljivi prijavitelji.

Podnositelj prijave mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

 • da su upisani u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar;
 • da su upisani u Registar neprofitnih organizacija;
 • da su osoba/e ovlaštene za zastupanje udruge u mandatu;
 • moraju uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Zagreba;
 • moraju uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Zagreba;
 • da se protiv odgovorne osobe udruge i voditelja aktivnosti ne vodi kazneni postupak;
 • da u tekućoj godini nisu korisnici jednokratne financijske potpore za istu svrhu.

Neprihvatljivi prijavitelji

Javni poziv ne odnosi se na:

 • financiranje programa i projekata ustanova, udruga i zaklada čiji je osnivač ili suosnivač Grad Zagreb, druga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska,
 • financiranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama koje provode udruge i druge organizacija civilnog društva koje su upisane u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija koje vodi Vijeće za elektroničke medije,
 • financiranje programa i projekata javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima,
 • na programe i projekte u kojima Grad Zagreb sudjeluje kao partner ili suorganizator,
 • dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama namijenjene udrugama,
 • sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora,
 • odobravanje financijske potpore udrugama iz razdjela Stručne službe Gradske skupštine Grada Zagreba.

Iz proračuna Grada Zagreba neće se financirati aktivnosti udruga koje se sukladno posebnom zakonu i drugim pozitivnim propisima smatraju gospodarskom djelatnošću udruga.

Rok trajanja

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava za 2019.

Način prijave

Prijava na Javni poziv podnosi se na obrascima C1, C2 i C3 koji su sastavni dio ovoga poziva s potrebnom dokumentacijom koja se može pronaći na poveznici.

Prijavu na Javni poziv treba dostaviti preporučeno poštom na adresu:

GRAD ZAGREB

URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA

– za Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih potpora

10 000 Zagreb

Park Stara Trešnjevka 1

 

Prijave na Javni poziv treba dostaviti preporučeno poštom na navedenu adresu ili u pisarnicu gradske uprave na adresi Park Stara Trešnjevka 2.

Obrasci za prijavu na Javni poziv dostupni su na internetskoj stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr  .

Podnositelji prijava koje su nepotpune, ne ispunjavaju uvjete, nisu podnesene na propisani način i nisu sukladne Uputama za prijavitelje na Javni poziv bit će pisano obaviješteni o neodobravanju jednokratne financijske potpore.

 

Više o ovom natječaju možete saznati na internetskoj stranici Grada Zagreba.

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.