Programi potpore

Jamstveni program EU početnik

Datum objave: 27. veljače 2015.

HAMAG BICRO izdaje jamstva za pokriće kredita za investicije, obrtna sredstava, inovacije i leasaing.

Kome je namijenjen? 

Jamstveni program izdaje jamstva za pokriće dijela glavnice kredita subjektima malog gospodarstva koji posluju do 24 mjeseca, te udovoljavaju Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG-BICRO-a i uvjetima ovog Jamstvenog programa. Ciljna grupa ovog Jamstvenog programa su i žene poduzetnice.

Vrste ulaganja

Mjera A – Investicije

Mjera A1 – najviši iznos jamstva do 10.000.000,00 kn za proširenje ponude u turizmu i povećanje kapaciteta u prerađivačkoj industriji u RH

Mjera A2 – najviši iznos jamstva do 3.000.000,00 kn za sve ostale djelatnosti

HAMAG-BICRO u okviru ove mjere  izdaje jamstva za kredite odobrene za financiranje ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu te kratkotrajnu imovinu. Dopušteni udio kratkotrajne imovine u kreditu je najviše 30% od iznosa kredita.

Mjera B – Obrtna sredstva

Mjera B1 – najviši iznos jamstva do 1.000.000,00 kn

Mjera B2 – za mikrokreditiranje – najviši iznos jamstva do 160.000,00 kn (sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske donesenom na 184. sjednici pod br. 184-1 od dana 24.09.2014. o prihvaćanju Programa poboljšanog kreditiranja i obrta KREDITOM DO USPJEHA 2014., KLASA: 403-01/14-04/29, URBROJ: 516-03-02-01/2-14-18 od 18.09.2014.)

Kreditor je dužan isplatiti sredstva kredita namjenski: najmanje 50% iznosa kredita na žiro račune vjerovnika, a ostatak je moguće u isplatiti na žiro račun poduzetnika.

Jamstvo po mikrokreditu (sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske donesenom na 184. sjednici pod br. 184-1 od dana 24.09.2014. o prihvaćanju Programa poboljšanog kreditiranja i obrta KREDITOM DO USPJEHA 2014., KLASA: 403-01/14-04/29, URBROJ: 516-03-02-01/2-14-18 od 18.09.2014), kada se dodjeljuje subjektu koji ima nepodmiren porezni dug prema državi (u najvišem iznosu sukladno Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG-BICRO-a), moguće je odobriti isključivo ukoliko će se sredstvima iz kredita podmiriti cjelokupni porezni dug).

Mikrokredit se ne može koristiti za refinanciranje to jest zatvaranje obveza prema bankama.

Mjera C – Inovacije

–  najviši iznos jamstva do 5.000.000,00 kn

Jamstvo temeljem ove mjere može se izdati subjektima malog gospodarstva koji kumulativno ispunjavaju kriterije kako slijedi:

  1. imaju pozitivnu odluku Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske BICRO ili mogu priložiti dokaz o postojanju potrebe na tržištu za nematerijalnom imovinom koja je predmet inovacije,
  2. mogu priložiti dokaz o stručnoj osposobljenosti za realizaciju ulaganja u nematerijalnu imovinu koja je predmet inovacije,
  3. podnijeli su zahtjev za priznanje patenta u RH / pokrenuli su postupak zaštite industrijskog vlasništva u RH i inozemstvu za materijalnu imovinu koja je predmet inovacije.

Kod ulaganja u materijalnu imovinu koja je predmet inovacije ne podržava se: financiranje troškova istraživačko razvojnih aktivnosti, troškova elaborata, studija, licenciranja i zaštite, troškova osnivanja trgovačkih društava i obrta te se za navedene troškove ne može izdati jamstvo.

Kod ulaganja u nematerijalnu imovinu koja je predmet inovacije podržava se: financiranje troškova istraživačko razvojnih aktivnosti, troškova elaborata, studija, licenciranja i zaštite. Trošak plaća u ovom segmentu ne smatra se ulaganjem u kratkotrajnu imovinu.

HAMAG-BICRO u okviru ove mjere izdaje jamstva za kredite odobrene za financiranje ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu te kratkotrajnu imovinu. Dopušteni udio kratkotrajne imovine u kreditu je najviše 30% od iznosa kredita.

Mjera D – Leasing

–      najviši iznos jamstva do 1.500.000,00 kn

HAMAG-BICRO u okviru ove mjere  izdaje jamstva za ulaganje u strojeve, opremu i gospodarska vozila, osim za vozila isključena Pravilnikom o izdavanju jamstava HAMAG-BICRO-a. Učešće iznosi najmanje 20%. Ovom mjerom  podržava se isključivo financijski leasing.

Načini obrade

  • Zahtjev za jamstvo podnosi i potpisuje subjekt malog gospodarstva na propisanom obrascu, uz supotpis kreditora;
  • Subjekt malog gospodarstva može prije podnošenja zahtjeva za kredit zatražiti od HAMAG-BICRO-a pismo namjere za izdavanje jamstva koje vrijedi 6 mjeseci od datuma izdavanja, osim za projekte iz Mjere Agdje je predviđen najviši iznos jamstva do 10.000.000,00 kn za proširenje ponude u turizmu i povećanje kapaciteta u prerađivačkoj industriji u RH i projekte iz Mjere B2 – gdje je predviđen najviši iznos jamstva do 160.000,00 kn za mikrokreditiranje.  Zahtjevu za izdavanje pisma namjere prilaže se dokumentacija navedena na službenoj internet stranici HAMAG-BICRO-a bez dokumentacije kreditora. HAMAG-BICRO neće razmatrati Zahtjeve za izdavanje pisma namjere poduzetnika koji su već podnijeli Zahtjev za kredit.

Ostali uvjeti

Ostali uvjeti pod kojima se izdaju jamstva u okviru ovog Jamstvenog programa propisani su Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG-BICRO-a. Iznimno, Uprava HAMAG-BICRO-a može odobriti odstupanja od uvjeta Jamstvenih programa i Općih uvjeta za izdavanje jamstava HAMAG-BICRO-a.

Najviši i najniži postotak jamstva

Najviši postotak jamstva je u visini 80% glavnice kredita
Najviši iznos jamstva je posebno propisan za pojedinu mjeru .
Najniži postotak jamstva iznosi 10% glavnice kredita.

Ovo financiranje ima koristi od jamstva izdanog u okviru Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije Europske unije Access2Finance.

Dodatne informacije o programu i popis poslovnih banaka putem kojih se program provodi možete naći ovdje

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.