Programi potpore

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2

Datum objave: 27. kolovoza 2018.

internacionalizacija-poslovanja-MSP-2018 - obustavljeno

OBAVIJEST: PRIVREMENA OBUSTAVA POZIVA (30. ožujka 2020.)

Obustavlja se zaprimanje projektnih prijedloga na Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2” do 1. lipnja 2020. godine do 11:00:00. U slučaju potrebe za trajnim zatvaranjem ovog Poziva iscrpljenjem raspoložive financijske omotnice, ili uslijed drugih okolnosti, nadležno tijelo obavijestit će potencijalne prijavitelje na ovim stranicama navodeći točan datum zatvaranja.


Cilj poziva

Cilj ovog poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće.

Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Iznos i intenzitet potpore

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000 kuna.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000 kuna.

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi:

 • za mikro i malo poduzeće 85%
 • za srednje poduzeće 65%.

Prihvatljive aktivnosti

Smatraju se prihvatljivima sljedeće kategorije aktivnosti:

 1. Nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH koji ima najmanje 10% posto stranih izlagača u ukupnom broju izlagača ili 5% inozemnih poslovnih posjetitelja:

a) Troškovi izložbenog prostora na sajmu/b2b susretu u inozemstvu koji obuhvaćaju:

  • troškove kotizacije za nastup na sajmu/b2b susretu u inozemstvu,
  • troškove najma izložbenog prostora (najam neopremljenog izložbenog prostora ili najam izložbenog prostora s tipskim štandom koji nudi organizator sajma/b2b susreta (uključujući troškove postavljanja i rastavljanja štanda, potrebne priključke električne energije, vode, interneta, troškove čišćenja i sl.)
  • troškove najma izložbene opreme (namještaj, IKT oprema, ugostiteljska oprema, projektor i sl.) te
  • troškove upisa u katalog izlagača.
 1. Ako predmetni sajam/b2b susret na kojem prijavitelj planira nastupiti sudionicima nudi paket aranžmane koji uključuju gore navedeno, prihvatljiv je trošak takvog paketa.Troškovi navedeni pod a) prihvatljivi su ukoliko navedene usluge nudi organizator sajma/b2b susreta.b) Troškovi upravljanja izložbenim prostorom u iznosu od najviše 15% ukupne vrijednosti projektnog prijedloga. Troškovi upravljanja izložbenim prostorom uključuju putne troškove, troškove smještaj i dnevnica za zaposlenike prijavitelja/korisnika.

  c) Troškovi izrade promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH.

  Prihvatljivi su izdaci za usluge izrade promotivnog materijala (audiovizualni materijali, brošure, publikacije, letci, banneri i sl.) – grafički dizajn, prijevod, lektoriranje, tisak – do ukupno najvećeg iznosa od 15.000,00 HRK.

 2. Istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH – prihvatljivi su izdaci za savjetodavne usluge vanjskih dobavljača do najvećeg iznosa od 38.000,00 HRK za:
  • izradu analize tržišta,
  • izradu strategije izvoza koja obuhvaća razdoblje od najmanje 12 mjeseci,
  • izradu analize potencijalnih poslovnih partnera uz izrađene bonitete istih.
 3. Informiranje i vidljivost sukladno navedenom u točki 5.6. Informiranje i vidljivost.

Geografska ograničenja

Rezultati projekta moraju imati ekonomski i društveni učinak u Republici Hrvatskoj.

Način prijave

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 30. listopada 2018. godine u 11:00 sati.

Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 29. lipnja 2020. godine.

Više informacija o ovom natječaju upute za prijavitelje i ostalu dokumentaciju pronađite na poveznici.

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.