Programi potpore

Inovacije u S3 područjima

Datum objave: 5. srpnja 2019.

inovacije u s3 podrucjima potpora

Cilj poziva

Cilj poziva je podržati ulaganje MSP-ova koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište i koji se mogu primijeniti i svrstati u jedno ili više S3 tematskih prioritetnih područja.

S3 tematski prioritetna područja podrazumijevaju inovaciju koja rezultira proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu te proces uvođenja dobra ili usluge koje je novo ili znatno poboljšano s obzirom na karakteristike ili planiranu upotrebu. To uključuje značajna poboljšanja u tehničkim specifikacijama, komponentama i materijalima, ugrađenim softverom, korisničkoj prihvatljivosti ili drugim funkcionalnim značajkama.

Poziv je u skladu sa Strategijom pametne specijalizacije RH. U okviru S3, RH je definirala pet prioritetnih tematskih područja:

  1. Zdravlje i kvaliteta života,
  2. Energija i održivi okoliš,
  3. Promet i mobilnost,
  4. Sigurnost te
  5. Hrana i Bio-ekonomija.

Tematska prioritetna područja nisu niti sektori niti tehnologije već područja primjene rezultata istraživanja, razvoja i inovacija i razvoj novih proizvoda i usluga. Projektni prijedlozi u okviru ovog Poziva sukladno S3 moraju biti u okviru jednog ili više tematskih prioritetnih područja (primarnog i sekundarnog S3 područje). Unutar pet tematskih prioritetnih područja obuhvaćeno je 13 pod-tematskih prioritetnih područja, sukladno Tablici 1.

inovacije u s3 podrucjima tablica

RH je također u okviru S3 definirala dvije horizontalne teme, (Tablica 1), koje mogu pridonijeti većoj dodanoj vrijednosti hrvatske proizvodnje i potaknuti nastajanje novih gospodarskih aktivnosti, porast produktivnosti hrvatskog gospodarstva i nastanak novih i održivih poslovnih prilika. To su Ključne razvojne tehnologije (engl. „KETs – Key Enabling Technologies“) i Informacijsko-komunikacijske tehnologije (engl. „ICT – Information and Communications Technology) koje mogu imati primjenu u više tematskih prioritetnih područja hrvatskog gospodarstva i od velike su važnosti za razvoj zemlje. Njihova primjena u okviru projektnih prijedloga koji će imati mogućnost javljanja na ovaj Poziv donijet će prijavitelju bodove prilikom ocjene kvalitete projektnog prijedloga.

Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive su aktivnosti namijenjene ulaganju u materijalnu nematerijalnu imovinu, pribavljanju patenata, troškova osoblja u svrhu uvođenja inovacije procesa ili organizacije poslovanja nužnih za proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3).

Komercijalizacija je dio inovacijskog procesa u kojem se inovacija uvodi u praktičnu upotrebu odnosno uvodi se u proizvodnju i plasira proizvod/usluga na tržište te ostvaruje proboj na željeno tržište.

Prihvatljive aktivnosti projekta moraju biti usmjerene na komercijalizaciju inovativnog proizvoda/usluge koji je novi za tržište, prvenstveno kroz aktivnosti koje se odnose na inovacije procesa i organizacije poslovanja.

Proizvodi mogu biti materijalni i nematerijalni (uklj. usluge).

Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:

  1. Inovacija organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga,
  2. Inovacija procesa MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga,
  3. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2. (članak 14. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014).
  4. Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Program de minimis).

Aktivnosti pod br. 1. i 2. mogu se provoditi samostalno, dok se aktivnosti pod br. 3. i 4. ne mogu se provoditi samostalno, nego zajedno s aktivnosti „Inovacija organizacije poslovanja“ i/ili „Inovacija procesa“.

Visina potpore

Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000.000,00 kn po projektnom prijedlogu.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 750.000,00 kn.

Predviđeni intenzitet potpore

A) Regionalne potpore za ulaganje

Intenzitet regionalne potpore za ulaganje izračunava se u skladu s Kartom regionalnih potpora za Republiku Hrvatsku i Zaključkom Vlade RH od 24. travnja 2014. godine te iznosi:

a) 45% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća;

b) 35% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća;

B) Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja:

Intenzitet potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova.

C) Potpore male vrijednosti (Program de minimis):

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 75% prihvatljivih troškova.

Rok i način prijave

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 15. srpnja 2019. godine u 11:00:00 sati.

Poziv se vodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 15. studenog 2019. godine u 11:00:00 sati.

Više informacija o ovom natječaju pročitajte na sljedećoj poveznici.

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.