Programi potpore

Dodjela lokacija za postavljanje pokretnih naprava za organiziranje manifestacija povodom božićnih blagdana

Datum objave: 5. srpnja 2022.

lokacija advent zicer plavi ured natjecaj

Raspisuje se javni natječaj za dodjelu lokacija s mjestima na površinama javne namjene na području Grada Zagreba za postavljanje pokretnih naprava za organiziranje manifestacija povodom božićnih blagdana u sklopu kojih se organizira prigodna prodaja i pružanje ugostiteljskih usluga.

Prigodna prodaja je prodaja rukotvorina, suvenira, božićnih ukrasa i domaćih proizvoda koji ne uključuju voće i povrće te koje nije moguće na mjestu prodaje odmah konzumirati.

Lokacije s mjestima dodjeljuju se na korištenje na razdoblje od 26. studenog 2022. do 07. siječnja 2023.

Prihvatljivi prijavitelji

Ponudu na javni natječaj može podnijeti fizička osoba obrtnik, pravna osoba ili zajednica ponuditelja.

Zajednicu ponuditelja čine:

  1. organizator/i manifestacija/e,
  2. članovi zajednice koji u sklopu manifestacije organiziraju prigodnu prodaju te
  3. članovi zajednice koji u sklopu manifestacije pružaju ugostiteljske usluge.

Organizator manifestacije ujedno može biti član naveden pod b) i c).

Ponuditelji moraju položiti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 20% ukupnog iznosa naknade za korištenje površine javne namjene utvrđene prema površini najvećeg broja pokretnih naprava za pojedinu lokaciju s mjestima.

Rok i način prijave

Ponuda se podnosi do 31. srpnja 2022. u pisanome obliku

Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet,
Sektoru za komunalne poslove i javne površine;
Odsjeku za korištenje i zakup javnih površina i reklame,
u zatvorenoj omotnici, s naznakom “NE OTVARAJ – JAVNI NATJEČAJ ZA POSTAVLJANJE POKRETNIH NAPRAVA ZA ORGANIZIRANJE MANIFESTACIJA POVODOM BOŽIĆNIH BLAGDANA 2022. (u sklopu kojih se organizira prigodna prodaja i pružanje ugostiteljskih usluga)”,

preporučenom pošiljkom ili neposrednom predajom u centralnu pisarnicu gradske uprave, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1.

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 22. kolovoza 2022. s početkom u 10:00 sati, na lokaciji „Tribina Grada Zagreba“, Kaptol 27, Zagreb.

Sve informacije oko postupka provođenja ovog natječaja mogu se pronaći na službenim stranicama Grada Zagreba.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 01/610-1151 radnim danima od 8:00 do 15:30 sati.

 

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.