Programi potpore

Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo 2020.

Datum objave: 14. svibnja 2020.

mingpo-obrazovanje-za-obrtnistvo-2018-plavi-ured

Predmet javnog poziva

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta temeljem Programa „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinu.

Iznos proračunskih sredstava

U proračunu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta planirano je ukupno 2.000.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Otvorenog javnog poziva.

Korisnici

Ovaj poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičkim osobama.

Mikro, mala i srednja poduzeća:

 • moraju imati sjedište na području Republike Hrvatske,
 • moraju imati prosječno od 1 do 249 zaposlenih u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja), uključujući i vlasnika obrta, osim subjekata osnovanih u 2019. i 2020. godini koji mogu imati prosječno manje od 1 zaposlenog (između 0 i 1 zaposlenih),
 • moraju imati podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće,
 • moraju biti u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore),
 • moraju imati u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili.

Fizičke osobe su prihvatljivi Podnositelji prijave po ovom Programu ukoliko su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Republike Hrvatske.

Namjena sredstava

Bespovratna sredstva su namijenjena isključivo za:

 • stjecanje obrazovanja u 2019. i 2020. godini,
 • za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su definirana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj 134/15),
 • za ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja u 2019. i 2020. godini.

Iznos potpore

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:

 • a) Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti /polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 1.200,00 /1.500,00 kuna,
 • b) Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – najviše 3.200,00 kuna,
 • c) Polaganje majstorskog ispita – 600,00 kuna,
 • d) Pripremu za polaganje majstorskog ispita – najviše 5.400,00 kuna,
 • e) Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi školarine
 • f) Polaganje pomoćničkog/naučničkog ispita – 1.200,00 kuna
 • g) Izdavanje dozvole (licencije) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja – stvarni troškovi.

Intenzitet potpore i način isplate

Potpora se odobrava u visini 80% od iznosa opravdanih troškova.

Bespovratna sredstva se isplaćuju korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore nakon dostave Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava.

Način i rok prijave

Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem pripadajućeg Prijavnog obrasca. Uz Prijavni obrazac obavezno se prilaže i propisana dokumentacija.

Prijave se zaprimaju od 11. svibnja 2020. godine neposredno ili putem pošte na adresu:


MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

Poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 30. listopada 2020. godine.

 

Više informacija o ovom pozivu i popisanu dokumentaciju možete pronaći na: https://gospodarstvo.gov.hr/javni-pozivi-ministarstva/11168.

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.