Programi potpore

Certifikacijom proizvoda do tržišta 2018.

Datum objave: 18. lipnja 2018.

certifikatom proizvoda do trzista plavi ured

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“.

Cilj Poziva

Cilj je natječaja pridonijeti aktivnostima malih i srednjih poduzeća da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti.

Iznos i intenzitet potpore

Najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 20.000 kuna, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000 kuna.

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi:

  • za mikro i malo poduzeće 85 %,
  • za srednje poduzeće 65 %.

Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća.

Prihvatljive aktivnosti

Kako bi bile prihvatljive, sve aktivnosti moraju voditi do ispunjenja rezultata projekta koji doprinose ostvarenju ciljeva Poziva.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva odnose se na certifikaciju proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive).

Prihvatljive projektne aktivnosti mogu biti sve radnje u okviru postupka ocjenjivanja sukladnosti što uključuje radnje potvrđivanja (na primjer ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje ili umjeravanje) te ishođenje isprava o sukladnosti (na primjer izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima).

Aktivnosti certifikacije mogu biti prihvatljive samo ukoliko je neovisno ocjenjivanje sukladnosti provedeno od strane ovlaštenog tijela.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljive kategorije troškova mogu biti sve radnje u okviru postupka ocjenjivanja sukladnosti, što uključuje:

  • troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije (tehnička datoteka koja prati spis) ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije,
  • prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti,
  • troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti,
  • ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
  • troškovi postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti (na primjer: izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti,
  • troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti u skladu s Uputama za prijavitelje.

Geografska ograničenja

Rezultati projekta moraju imati ekonomski i društveni učinak u Republici Hrvatskoj.

Način i rok prijave

Projektne prijave podnose od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.

Poziv je otvoren do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Više informacija, natječajnu dokumentaciju i raspored informativnih radionica možete naći na poveznici.

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.