Kako zaposliti radnika?

1. Opis radnog mjesta

Na temelju plana zapošljavanja potrebno je analizirati opis radnog mjesta i utvrditi koji su to zadaci aktivnosti i poslovi koje će budući radnik obavljati.  Radi se o skupu informacija o poslu i o radniku, o tome što i kako radnik treba raditi, u kakvim uvjetima te potrebnim osobinama, sposobnostima i vještinama radnika.

2. Izrada profila budućeg radnika

Profil treba sadržavati ključne osobine odnosno kompetencije koje će novom radniku omogućiti uspješno obavljanje posla i kojima će radnik doprinijeti uspješnom poslovanju tvrtke. Važno je razlikovati: – bitne osobine (one koje osoba mora imati da bi radila neki posao) npr. stupanj i vrstu obrazovanja, radno iskustvo; – poželjne osobine (one po kojima se izvrsna osoba razlikuje od dobre osobe) npr. završeni tečajevi, dodatna znanja i specijalizacija te – nepoželjne osobine

3. Regrutacijski kanali

Važno je pronaći prave regrutacijske kanale kako bismo dobili niti prevelik niti premali broj kandidata te privukli željeni profil radnika. Ti kanali mogu biti kadrovi vlastitog poduzeća (reorganizacija, unaprjeđenje…), preporuke, interni ili javni natječaj, specijalizirani internetski portali, društvene mreže, posrednici za zapošljavanje, studentske i druge organizacije…

4. Izrada oglasa

Podloga za izradu oglasa je prethodna analiza radnog mjesta. Glavni kriteriji moraju biti obrazovanje, radno iskustvo i potrebne vještine.

Oglas mora sadržavati najmanje:

   • naziv, opis poslodavca i kontakt
   • naziv i opis radnog mjesta te mjesto rada
   • vrstu radnog odnosa (određeno, neodređeno, honorarno)
   • potrebno obrazovanje, radno iskustvo, vještine i osobine
   • način prijavljivanja (poštom, e-mailom…)
   • potrebnu dokumentaciju koju treba priložiti.

5. Baza kandidata

Iz pristiglih prijava i životopisa odabrat ćemo one koje zadovoljavaju tražene kriterije te sastaviti bazu kandidata. Možemo provjeriti preporuke bivših poslodavaca.

6. Selektiranje, testiranje, intervju

Za najbolje kandidate organizirat ćemo selektiranje – testiranje, intervjue, centar za procjenu itd. i odluku donijeti nakon zadnjeg kruga razgovora. Dobro je unaprijed pripremiti pitanja za intervju i koristiti metodu strukturiranog intervjua.

7. Kandidat šalje potrebnu dokumentaciju

Odabranog kandidata pozvat ćemo da nam pošalje potrebnu dokumentaciju: poreznu karticu, dokaz o radnom stažu s HZMO-a, presliku osobne iskaznice, tekućeg računa, OIB, diplome i eventualne druge isprave kojima dokazuje obrazovanje, radno iskustvo i vještine.

8. Prijava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Radnika je potrebno prijaviti na mirovinsko i zdravstveno osiguranje (jedinstvena prijava) najranije 8 dana prije početka rada, a najkasnije prije samog početka rada (jedinstvena prijava). Nakon uspostavljanja prijave, poslodavac preuzima potvrdu u pdf-u (ako je dostavio e-prijavu) odnosno ovjereni primjerak prijave u papirnatom obliku (ako prijava nije uspostavljena u elektroničkom obliku).je

9. Sklapanje ugovora o radu

Nakon prijave, s radnikom sklapamo ugovor o radu. Ugovor o radu može biti sklopljen na neodređeno ili određeno vrijeme, na puno, nepuno ili skraćeno radno vrijeme. Poslodavac je dužan voditi evidenciju radnika i radnog vremena i osposobiti radnika za rad na siguran način.

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.