Plavi ured

Plavi ured (službeni naziv Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o. poslovna jedinica Poduzetnički centar) predstavlja dodirnu točku i sjecište interesa kreatora gospodarske politike i potpornih mjera i korisnika tih politika i mjera. Grad Zagreb glavni je inicijator pokretanja Plavog ureda kao ideje pružanja besplatne pomoći zagrebačkim poduzetnicima i razvoja gospodarske infrastrukture grada Zagreba. Plavi ured je jedan od tri odjela Razvojne agencije Zagreb – TPZ d.o.o.

Aktivnosti Plavog ureda

Aktivnosti su podijeljene u četiri skupine: edukacija, savjetovanje, programi potpore i promicanje poduzetničke kulture.

Uloga Plavog ureda

Plavi ured pridonosi jačanju poduzetničke potporne infrastrukture na području Grada Zagreba, a to će doprinijeti kako daljnjem jačanju zagrebačkog obrtništva i poduzetništva tako i jačanju cjelokupnog gospodarstva. Ured je platforma i kanal za komunikaciju nadležnih institucija na državnoj i gradskoj razini sa zagrebačkim poduzetnicima. Svojim aktivnostima aktivno doprinosi ostvarivanju općih i specifičnih ciljeva razvoja poduzetništva u Gradu Zagrebu.

Glavni prioritet

Plavog ureda je biti mjesto podrške koje će stalno razvijati svoje usluge  – mjesto za male i srednje poduzetnike, obrtnike, buduće poduzetnike i sve zainteresirane . Na taj način se ostvaruje misija Ureda – komunikacijom i stručnim savjetima postati jedinstveno mjesto podrške svima koji kreću u poslovni svijet.

Tim stručnjaka

Uvjet za uspjeh je stručni tim zaposlenika i vanjskih suradnika! Potencijal koji daje prednost Plavom uredu su ljudi koji već imaju iskustva u radu s poduzetnicima. Uloga tima stručnjaka Plavog ureda je prijenos informacija i transfer znanja prema krajnjem korisniku. Plavi ured izgradio je operativnu mrežu s drugim potpornim institucijama na državnoj i regionalnoj razini, kako bi svi djelatnici bili upoznati s aktualnim programima potpore i primjerima dobre prakse i novostima.

Potporne i partnerske institucije

Plavi ured razvija svoje usluge i razmjenjuje sve aktualne informacije u suradnji s partnerskim i potpornim institucijama, državnim tijelima, agencijama, nevladinim organizacija, akademskom zajednicom, potencijalnim investitorima i ostalima. Potporne institucije predstavljaju važan dio poslovanja u Plavom uredu imaju mogućnost predstaviti mjere potpore poduzetnicima, organizirati edukacije, okrugle stolove, rasprave i predstaviti  primjere dobre poduzetničke prakse.

Sve usluge Plavog ureda sufinancira Grad Zagreb i besplatne su za krajnjeg korisnika!

Vizija svojim djelovanjem postati i ostati institucija kojoj poduzetnici Grada Zagreba vjeruju i koju poduzetnici Grada Zagreba trebaju.

Misija poticati, podržavati i promovirati poduzetnički duh kroz sve planirane aktivnosti, aktivno povezivati poduzetničku i akademsku zajednicu, djelovati na podršci gospodarskom razvoju Grada i države.

Vrijednosti:

  • izvrsnost – prilagodljivost, kreativnost i inovativnost omogućuju visok standard u izvedbi
  • povjerenje – povjerenje svih uključenih u to da Plavi ured radi uspješno i da su temelji tog uspjeha integritet, stručnost i sposobnost zaposlenika
  • odgovornost – kvalitetu svih aktivnosti osigurava institucionalna i osobna odgovornost
  • motiviranost – postiže se praćenjem i poticanjem kreativnosti i usavršavanja
  • suradnja – na svim razinama i sa svim institucijama u području podrške poduzetništvu

Plavi ured ciljevi:

  • Podizati poduzetničke kompetencije
  • Omogućiti i poboljšati pristup izvorima financiranja
  • Jačati poduzetničku klimu i stvarati pozitivno poduzetničko okruženje

Tvrtka

Razvojna agencija Zagreb – TPZ društvo s ograničenom odgovornošću za promicanje regionalnog razvoja

Poslovna jedinica

Poduzetnički centar

MB

080 655 731  Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu

OIB

5392 1712 112

Temeljni kapital

20.000 kn uplaćen je u cijelosti u novcu

Direktor

Frane Šesnić

Voditeljica odjela

Tamara Didak

Žiro račun

HR8223600001102020550 Otvoren kod Zagrebačke banke d.d. sa sjedištem u Zagrebu

Adresa sjedišta

Dragutina Golika 63
10000 Zagreb
Hrvatska

Adresa poslovne jedinice

Vodnikova 12/2
10000 Zagreb
Hrvatska

Radno vrijeme

ponedjeljak – petak: 08:00–16:00

E-mail

info@plaviured.hr