Programi potpore

Zakup poslovnih prostora u Zagrebu

Datum objave: 1. ožujka 2018.

zakup poslovnih prostora zagreb 2017

Raspisan je Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora u gradu Zagrebu. U tijeku je prikupljanje pisanih ponuda koje se mogu dostaviti do 14. ožujka 2018. godine.

Popis poslovnih prostora

Popis poslovnih prostora u Gradu Zagrebu koji se daju u zakup može se pogledati ovdje: Popis poslovnih prostora u Gradu Zagrebu.

Prihvatljivi korisnici

Pravo podnošenja pisane ponude za poslovne prostore imaju fizičke osobe – obrtnici, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno s registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj.

Neprihvatljivi korisnici

Neće se razmatrati ponude:

  • fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca, odnosno čija su dugovanja podmirena nagodbom s Gradom Zagrebom, reprogramiranjem duga ili čija su dugovanja ostala nenaplaćena s osnove zastare;
  • fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava;
  • pravnih osoba koje nisu solventne;
  • fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.

Način podnošenja prijave

Ponuditelj je dužan položiti jamčevinu u trostrukom iznosu početnog iznosa zakupnine u korist proračuna Grada, IBAN br. HR3423600001813300007 model 68, s pozivom na broj 7706-OIB-01.

Pisana ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku neposredno u pisarnici ili preporučenom pošiljkom s naznakom:

 

“JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA – NE OTVARATI“

na adresu:

GRAD ZAGREB POVJERENSTVO ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOGA PROSTORA

Gradski ured za imovinsko – pravne poslove i imovinu Grada

Odjel za poslovni prostor i poslove zakupa Zagreb,

Trg Stjepana Radića 1

Ponude će biti javno otvorene u prostorijama zgrade gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1, dvorana 372, III kat, dana 19.3.2018. u 14,00 sati. Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.

Rok natječaja

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 14.ožujka 2018. godine.

Ugovor o zakupu sklapa se s najpovoljnijim natjecateljem u roku od 15 dana od dana konačnosti zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

 

Više o samom Javnom pozivu saznajte na poveznici.

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.