Programi potpore

Zakup poslovnih prostora u Zagrebu

Datum objave: 16. siječnja 2018.

zakup poslovnih prostora u zagrebu

U tijeku je Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora u gradu Zagrebu. Rok za podnošenje ponuda je 25. siječnja 2017. godine do 12:00 sati.

Popis poslovnih prostora

Popis poslovnih prostora u Gradu Zagrebu može se pogledati ovdje:

Prihvatljivi korisnici

Pravo na podnošenje ponude imaju fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost i pravne osobe.

Neprihvatljivi korisnici

Neće se razmatrati ponude:

  • fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava, te fizičkih i pravnih osoba čija su povezana društva dužnici po istoj osnovi;
  • fizičkih i pravnih osoba koji su dužnici s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, te fizičkih i pravnih osoba čija su povezana društva dužnici po istoj osnovi;
  • pravnih osoba koje nisu solventne.

Način podnošenja prijave

Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u navedenom iznosu za određeni poslovni prostor u korist Ministarstva državne imovine na račun broj HR1210010051863000160, s pozivom na broj HR64 9725-49608-OIB uplatitelja – broj poslovnog prostora (broj poslovnog prostora je broj iz gornjeg tabelarnog prikaza, a odnosi se na broj poslovnog prostora za koji se daje ponuda).

Ponuditelj je dužan navesti djelatnost koju će obavljati u poslovnom prostoru koja treba biti u okviru djelatnosti navedenih u ovom javnom pozivu za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora.

 

Pisana ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku neposredno u pisarnici ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Ministarstvo državne imovine,

Ulica Ivana Dežmana 10,

10000 Zagreb

u zatvorenoj omotnici s naznakom:

“NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA BROJ 2/17 ” – REDNI BROJ PROSTORA (upisati redni broj prostora za koji se daje ponuda) i upozorenjem koje je potrebno napisati na obje strane omotnice: “NE OTVARATI do 25. siječnja 2018. godine do 12:30 sati“.

Ponude predane neposredno u pisarnicu nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje, nego će biti vraćene Ponuditelju.

Ponude će se javno otvarati u prostorijama zgrade Ministarstva državne imovine, Zagreb, Dežmanova 10, 25. siječnja 2018. u 12:30 sati. Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji ili njihovi opunomoćenici.

Rok natječaja

Rok za podnošenje ponuda je 25. siječnja 2017. godine do 12:00 sati.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopit će se s ponuditeljem koji uz ispunjenje ostalih uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos zakupnine. Ugovori o zakupu sklapaju se na rok od 5 godina.

 

Više o samom Javnom pozivu saznajte na poveznici.

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.