Programi potpore

Radi čisto – budi zaposlen

Datum objave: 28. travnja 2017.

Grad Zagreb dodjeljuje bespovratna sredstva za osnivanje obrta koji plaćaju porez u paušalnom iznosu, a koji će obavljati djelatnosti:

 • Osnovno čišćenje zgrada (NKD2007 81.21)
 • Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata (NKD2007 81.22)
 • Ostale djelatnosti čišćenja (NKD2007 81.29)
 • Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika (NKD2007 81.30)

Javni poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. studenog 2017. godine.

Kome je potpora namijenjena?

Korisnici potpore su nezaposlene osobe koje se vode u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb uz uvjet da:

 • imaju prebivalište na području Grada Zagreba,
 • budući obrt ima sjedište na području Grada Zagreba,
 • će porez na dohodak plaćati u paušalnom iznosu,
 • će obavljati djelatnosti navedene iznad.

Potpora se ne može odobriti osobama koje su već koristile potporu za samozapošljavanje od Grada Zagreba ili Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Namjena korištenja potpora

Prihvatljivim troškovima (uključujući i PDV) smatraju se troškovi:

 • registracije obrta,
 • doprinosa za 12 mjeseci,
 • knjigovodstvenih usluga,
 • fiskalne blagajne.

Troškovi su prihvatljivi od trenutka registracije obrta, za vrijeme obavljanja djelatnosti, a najviše za 12 mjeseci poslovanja.

Odobrene i dodijeljene potpore na temelju ovog natječaja smatraju se potporama male vrijednosti.

Visina potpore

Potpora se može odobriti u iznosu do 20.000,00 kuna.

Isplata sredstava vrši se tromjesečno. Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o. se obvezuje isplatiti potporu za prvo tromjesečje korisniku po potpisu ugovora.

Postupak odobravanja i dodjele potpore

Uz Zahtjev za dodjelu potpore podnositelj zahtjeva prilaže sljedeću dokumentaciju:

 • presliku osobne iskaznice,
 • dokaz o statusu nezaposlene osobe-Hrvatski zavod za zapošljavanje (original),
 • dokaze o dogovorenim poslovnim suradnjama (pisma namjere u originalu),
 • ponude za troškove knjigovodstvenih usluga i fiskalne blagajne (preslike),
 • osobe koje imaju prethodno poduzetničko iskustvo u obvezi su dostaviti potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (original ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
 • osobe koje imaju status hrvatskog branitelja, djeca poginulih, nestalih i zarobljenih hrv. branitelja, osobe s invaliditetom, pripadnici romske nacionalne manjine moraju dostaviti pisane dokaze o svom statusu (Potvrda o priznatom statusu hrvatskog branitelja ili djeteta poginulog, nestalog ili zarobljenog hrvatskog branitelja (original), Izjavu o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini (original), Rješenje o statusu osobe s invaliditetom (preslika).

Javni poziv i prateća dokumentacija

Za više informacija možete se obratiti na samozaposljavanje@plaviured.hr ili na 01/6458-840.

Rezultati potpore

Rezultate potpore za samozapošljavanje Grada Zagreba “Radi čisto – budi zaposlen” mogu se pogledati ovdje.

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.