Programi potpore

Potpore događanjima 2018.

Datum objave: 15. veljače 2018.

HTZ logo plavi ured

Predmet i ciljevi poziva

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice za događanja na teritoriju Republike Hrvatske od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose sljedećim ciljevima:

 • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire, destinacije i Hrvatske u cjelini,
 • razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone,
 • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u PPS razdoblju,
 • jačanju snage brenda hrvatskog turizma,
 • stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma.

Namjena potpore

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju događanja sukladno sljedećim programima:

Program 1. Potpore događanjima u pred i posezoni (PPS razdoblje)

Događanja u PPS razdoblju na području cijele Hrvatske – na turistički razvijenim i nerazvijenim područjima i to:

 1. a) kulturna/zabavna
 2. b) sportska
 3. c) eno-gastronomska, povijesna, tradicijska i ostala događanja.

Program 2. Potpore nacionalnim i regionalnim događanjima

Nacionalna i regionalna događanja koja se mogu održavati u bilo kojem razdoblju godine, a koja predstavljaju snažan motiv dolaska u destinaciju i obogaćivanje turističkog sadržaja destinacije i to:

 1. a) kulturna/zabavna
 2. b) sportska
 3. c) eno-gastronomska, povijesna, tradicijska i ostala događanja.

Program 3. TOP događanja

Međunarodna TOP događanja za koja se procjenjuje da su motiv dolaska najmanje 10.000 posjetitelja i to:

 1. a) kulturna/zabavna,
 2. b) sportska.

Prihvatljivi troškovi

Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za događanja koja se održavaju u 2018. godini. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju događanja i to:

 • najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i dr.),
 • nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja,
 • najam prostora za održavanje događanja,
 • najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju događanja, troškove smještaja, putne troškove izvođača i vanjskih suradnika,
 • honorare (temeljem ugovora) izvođača i vanjskih suradnika,
 • zakup medijskog prostora (oglašavanje u tisku, na radiju, vanjsko oglašavanje, online oglašavanje),
 • usluge zaštitarske službe,
 • druge troškove neposredne organizacije događanja koje HTZ smatra opravdanim.

Potporu za troškove promocije, organizator može ostvariti samo u slučaju ako realizira najmanje 50% media plana dostavljenog prilikom kandidature na ispunjenom obrascu MP-2018.

U svim vrstama oglašavanja, osim na radiju, organizator događanja mora objaviti znak hrvatskog turizma.

Neprihvatljivi troškovi

Bespovratna sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za:

 • kupnju nekretnina (objekata i zemljišta) i prijevoznih sredstava,
 • troškove uobičajenog poslovanja organizatora događanja (plaće i ostala primanja zaposlenih bez obzira na razlog zapošljavanja, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),
 • izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,
 • izradu promotivnih i informativnih materijala (prospekti, karte, CD, DVD, filmovi, grafičko oblikovanje i izrada oglasa i drugih promotivnih alata i dr.),
 • troškove marketinga koji su temeljeni na medija planu za udruženo oglašavanje s HTZ-om,
 • sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju i ciljeve kandidiranog događanja.

Intenzitet i iznos potpore

HTZ može Organizatoru odobriti potporu do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova događanja.

Iznos potpore po projektu/Korisniku je od 10.000,00 HRK do 1.000.000,00 HRK.

Prihvatljivi korisnici

Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe i to:

 • trgovačka društva,
 • obrti,
 • zadruge,
 • nacionalni sportski savezi,
 • javne ustanove,
 • ustanove u kulturi,
 • umjetničke organizacije,
 • jedinice lokalne i regionalne samouprave,
 • turističke zajednice.

Događanje može kandidirati samo jedan suorganizator događanja. Ako više (su)organizatora kandidira isto događanje, potporu može dobiti samo jedan (su)organizator.

Ukoliko je pojedini gospodarski subjekt – korisnik sredstava već primio potporu male vrijednosti od drugih davatelja državne potpore, zbroj ukupnih državnih potpora ne može biti veći od 200.000 eura u tri uzastopne godine.

Neprihvatljivi korisnici

Za potporu se ne mogu kandidirati:

 • organizatori koji su dužnici plaćanja boravišne pristojbe i/ili turističke članarine te koji nisu platili sve dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
 • organizatori koji u prethodne tri godine nisu izvršili ugovorne obveze prema HTZ-u ili su nenamjenski trošili prethodno dodijeljena bespovratna sredstva.

Kriteriji bodovanja

Kriteriji i bodovi za odobravanje potpore HTZ-a mogu se vidjeti ovdje.

Način i rok prijave

Za programe Program 1. Potpore događanjima u pred i posezoni (PPS razdoblje) i Program 2. Potpore nacionalnim i regionalnim događanjima

Organizatori događanja, kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom podnose Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Kandidature se podnose u elektronskom obliku na online obrascu JPD-2018 putem linka http://potpore.htz.hr i u tiskanom obliku – ispunjeni online obrazac potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno zajedno s cjelokupnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Javni poziv za potpore događanjima u 2018 – ne otvaraj“.

Kandidature se šalju na adresu:

Glavni ured Hrvatske turističke zajednice

Iblerov trg 10/IV, p.p. 251

10000 Zagreb

Krajnji rok za podnošenje kandidatura je 12. ožujka 2018. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 12. ožujka 2018. godine).

Za Program 3. TOP događanja

Organizatori događanja, kandidaturu u tiskanom obliku s cjelokupnom dokumentacijom podnose Turističkoj zajednici županije, odnosno Turističkoj zajednici grada Zagreba, u kojoj se događanje zbiva.

Kandidature se podnose u elektronskom obliku na online obrascu JPD-2018 putem linka http://potpore.htz.hr te šalju Turističkoj zajednici županije odnosno Turističkoj zajednici grada Zagreba ovisno o tome gdje se događanje održava. Dokumentacija se šalje u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za potpore događanjima u 2018. (TOP događanja) – ne otvaraj“.

Krajnji rok za podnošenje kandidatura Turističkoj zajednici županije, odnosno Turističkoj zajednici grada Zagreba je 5. ožujka 2018. godine.

Ukoliko Hrvatskoj turističkoj zajednici bude dostavljen prijedlog s više od tri (3) TOP događanja, u obzir će se uzeti samo prve tri kandidature po redoslijedu navođenja, a ostale se neće razmatrati u kategoriji TOP događanja, već će biti premještene u kategoriju Nacionalna i regionalna događanja.

 

Događanja koja ostvare potporu po ovom Javnom pozivu ne mogu ostvariti potporu po drugim programima potpore HTZ-a u 2018. godini.

Više informacija o ovom natječaju pročitajte na linku.

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.