Programi potpore

Poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama

Datum objave: 8. svibnja 2018.

oticanje poduzetnistva u kulturnim i kreativnim industrijama plavi ured

Ministarstvo kulture u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv za Poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2018. godinu.       

Predmet poziva

Predmet Javnog poziva dodjela je bespovratnih sredstava za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2018. godini za sljedeća područja:

 1. Izvedbene umjetnosti
 2. Književno-nakladnička i knjižarska djelatnost
 3. Vizualne umjetnosti
 4. Audiovizualne djelatnosti (obuhvaćaju i djelatnost razvoja i proizvodnje videoigara umjetničkog i kulturnog značaja).

Cilj poziva

Cilj Javnog poziva je potaknuti aktivnosti usmjerene na razvijanje novih poslovnih modela temeljenih na prepoznavanju kreativnih kompetencija kao strateških vrijednosti društva te potaknuti zapošljavanje unutar navedenih područja. Putem Javnog poziva podržat će se aktivnosti koje doprinose razvoju i jačanju kapaciteta i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, povećavaju njihovu vidljivost i potiču daljnje umrežavanje.

Prihvatljivi prijavitelji

Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a prijavu mogu podnijeti gospodarski subjekti koji djeluju u navedenim područjima.


Pravo prijave imaju:

 • trgovačko društvo i zadruga,
 • obrt,
 • ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti),
 • umjetnička organizacija,
 • djelatnosti slobodnih zanimanja (uključujući umjetnike koji obavljaju samostalnu djelatnost),
 • novonastali pravni ili fizički subjekti – j.d.o.o., d.o.o., obrt, umjetničke organizacije, ustanove, djelatnosti slobodnih zanimanja, zadruge (osim u području književno-nakladničke djelatnosti).

Namjena sredstava

Bespovratna sredstva mogu se koristiti za sljedeće namjene:

 1. zapošljavanje i uključivanje vanjskih suradnika u poslovne procese,
 2. otvaranje i opremanje prostora, nabava opreme,
 3. promidžba,
 4. distribucija,
 5. jačanje poslovnih kapaciteta kroz stručno usavršavanje.

Više o namjeni sredstava pročitajte na poveznici: Namjena bespovratnih sredstava i iznos potpore.

Visina potpore

Potpore se odobravaju u visini do 85 % prihvatljivih troškova predloženog projekta. Porez na dodanu vrijednost nije prihvatljivi trošak.

Visina pojedinačne potpore:

 1. izvedbene umjetnosti – 20.000 – 100.000 kn,
 2. književno-nakladnička i knjižarska djelatnost – 50.000 – 250.000 kn,
 3. vizualne umjetnosti – 20.000 – 100.000 kn,
 4. audiovizualne djelatnosti – 50.000 – 250.000 kn.

Način i rok prijave

Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 1. elektronički popunjenu i ispisanu prijavnicu, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe
 2. obaveznu opću dokumentaciju (prema obliku registracije prijavitelja – vidjeti Prijavnicu i Upute za prijavitelje)
 3. obaveznu programsku dokumentaciju:
 • popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 • popunjeni Obrazac proračuna predloženog projekta,
 • predugovor ili izjava o namjeri zapošljavanja koja sadrži naziv radnog mjesta i predviđeni iznos bruto plaće, ponude/predračuni za troškove aktivnosti za koje se traže sredstva (u skladu s popunjenim Obrascem proračuna predloženog projekta),
 • detaljan opis programa za koji se sredstva traže (područje, tema, struktura, terminski plan realizacije i financiranja, suradnici s osnovnim referencijama uključujući i novozaposlene osobe i sl.),
 • razlog i obrazloženje traženja bespovratne potpore,
 • opis dosadašnje djelatnosti,
 • programski plan rada i razvoja za sljedeće tri godine iz kojeg će biti vidljiva svrhovitost tražene potpore te održivost ostvarenih kratkoročnih ciljeva uz pomoć potpore za prijavljeni poduzetnički projekt (najviše do 5 stranica teksta i tabličnih prikaza).

Isti prijavitelj može podnijeti samo jednu prijavu na Javni poziv.

Svu prijavnu dokumentaciju potrebno je poslati poštom, dostavom ili osobno predati u uredovno vrijeme urudžbenog ureda Ministarstva kulture, uz naznaku „Poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama 2018. – prijava“ na adresu:

Ministarstvo kulture RH
Runjaninova 2
10 000 Zagreb 

Rok prijave je 6. lipnja. 2018. godine.

Više detalja o ovom pozivu pročitajte na poveznici.

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.