Programi potpore

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz IKT

Datum objave: 11. srpnja 2018.

Konkurentnost i ucinkovitost MSP-a kroz ICT plavi ured

Cilj Poziva

Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Raspoloživa sredstva po prijavitelju

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 80.000,00 kuna.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 kuna.

Predviđeni intenzitet potpore

Potpore male vrijednosti pružene kroz Program de minimis dodjeljivat će se mikro, malim i srednjim poduzećima u obliku bespovratnih sredstava kao nadopune privatnom financiranju.

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi:

 • za mikro i malo poduzeće 85 %
 • za srednje poduzeće 65 %.

Prihvatljive aktivnosti

Kako bi bile prihvatljive, sve aktivnosti moraju voditi do ispunjenja rezultata projekta koji doprinose ostvarenju ciljeva Poziva.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva uključuju izradu, razvoj i/ili nabavu IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja, poslovnih procesa i proizvodnje; kao i implementaciju, prilagodbu i integraciju poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom.

Prihvatljive kategorije troškova su:

 • troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM10…);
 • troškovi za licence za nadogradnju softvera (trajne ili najam do godine dana),
 • troškovi za korištenje SaaS (Software as a Service) modela/usluge (nabava prava korištenja u razdoblju od najviše godine dana od dana nabave usluge),
 • troškovi nabave računalne i komunikacijske opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti,
 • izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.),
 • edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava kao dio isporuke projekta,
 • troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od datuma objave poziva) do iznosa 15.000,00 HRK,
 • troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta do iznosa 15.000,00 HRK;
 • troškovi vezani za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti, sukladno poglavlju 5.6 ovih Uputa.

Pri određivanju prihvatljivosti troškova, potrebno je uzeti u obzir Program de minimis i Pravilnik o prihvatljivosti izdataka.

Neprihvatljive aktivnosti

Po ovom Pozivu ne mogu se financirati aktivnosti povezane s izradom i optimizacijom mrežnih stranica i web shopa te izradom aplikacija i rješenja za mobilnu trgovinu.

Geografska ograničenja

Rezultati projekta moraju imati ekonomski i društveni učinak u Republici Hrvatskoj.

Način i rok prijave

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.

Poziv se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga čije je podnošenje moguće od 21. kolovoza 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Više o ovom natječaju može se saznati na stranicama sustava eFondovi.

Logirajte se

Registracija korisnika

Polaznici naših edukacija već su registrirani.
Kako biste dobili lozinku, koristite opciju "Zaboravili ste lozinku?"

Zaboravljena lozinka

Unesite vašu email adresu. Zaprimit ćete link za postavljanje nove lozinke.

Morate biti prijavljeni.