Programi potpore

Certifikacijom proizvoda do tržišta

Datum objave: 10. svibnja 2017.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava na natječaj Certifikacijom proizvoda do tržišta.

Cilj natječaja

Cilj je natječaja pridonijeti aktivnostima malih i srednjih poduzeća da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti.

Iznos i intenzitet potpore

Najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 20.000 kuna, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000 kuna

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi:

  • za mikro i malo poduzeće 85 %
  • za srednje poduzeće 65 %.

Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljive kategorije troškova mogu biti sve radnje u okviru postupka ocjenjivanja sukladnosti, što uključuje:

  • troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije (tehnička datoteka koja prati spis) ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije
  • prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti
  • troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti
  • ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
  • troškovi postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti (na primjer: izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
  • troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti

 Način prijave

Projektne prijave podnose se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom od 22. svibnja 2017. godine na adresu:

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)
Ksaver 208
10 000 Zagreb

Projektni prijedlozi zaprimat će se u dva vremenska roka i to:
1. od 22. svibnja do 29. prosinca 2017. godine te
2. od 16. travnja do 31. prosinca 2018. godine.

Više informacija, natječajnu dokumentaciju i raspored informativnih radionica možete naći na linku.