Siniša Begović

Područje: e-poslovanje

Siniša Begović, MBA, kroz svoju dugogodišnju menadžersku i konzultantsku karijeru konstantno se usavršava i radi na kompleksnim e-commerce i e-business sustavima s usmjerenjem na poslovni, idejni i funkcionalni aspekt. Sudjelovao je u stvaranju velikog broja e-projekata na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. 3 godine za redom bio je Predsjednik žirija nacionalnog natječaja Vidi Web Top 100 i osnivač je prvog hrvatskog Internet portala za e-poslovanje eBizMags.

Kroz svoj radni vijek obnašao je funkcije project managera, direktora marketinga, izvršnog direktora, a na regionalnoj razini voditelja Web & e-Commerce odjela, te direktora sektora e-prodaje velikih hrvatskih tvrtki. 1999.godine je diplomirao novinarstvo, a nekoliko se godina kasnije usavršava na MBA postdiplomskom studiju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, te magistrira na MBA postdiplomskom studiju, University of Gloucestershire u Velikoj Britaniji.

Autor je više desetaka stručnih članaka, te je urednik i koautor knjiga o e-poslovanju sufinanciranih od strane EU I MINPO RH. Certificirani je Google AdWords profesionalac, Adobe Web Site designer, te e-business i e-commerce CEC™ konzultant.